kommunalvalg 2017

Børnetalsmand: Der skal konkrete planer på bordet

Aviâja Egede Lynge, børnetalsmand for MIO, er ude med en påmindende pegefinger over for de nyvalgte kommunalpolitikere. Hun minder dem om, at de skal huske deres ansvarsområde og lægge konkrete handleplaner på bordet.

Aviâja Egede Lynge, børnetalsmand for MIO, kommer med en påmindelse til de nyvalgte kommunalpolitikere om, at de nu skal huske deres ansvarsområde.
Aviâja Egede Lynge, børnetalsmand for MIO, kommer med en påmindelse til de nyvalgte kommunalpolitikere om, at de nu skal huske deres ansvarsområde.

Aviâja Egede Lynge, børnetalsmand for børnerettighedsinstitutionen MIO, sender en løftet og påmindende pegefinger til de nyvalgte kommunalpolitikere.

MIO besøger Qeqqata Kommunia

- Jeg har rejst en del i landet, og har set hvordan flere kommuner har svært ved at leve op til FN’s Børnekonvention. Det er vigtigt, at de nye kommunalpolitikere husker dette ansvarsområde, tager det alvorligt og søger at skabe de bedste vilkår for vores lands børn og unge, siger Aviâja Egede Lynge.

Der skal handleplaner på bordet

Helt konkret efterlyser Aviâja Egede Lynge nogle fremgangsmåder fra de nyvalgte politikere, så der er sikkerhed for, at der kommer til at ske noget. Det gælder især områderne for særligt udsatte børn og unge.

Hun gør desuden opmærksom på, at kommunalpolitikerne af lov er forpligtet til at skabe gode rammer og gribe ind, hvis de ikke er der.

MIO udgiver børnebog

- I lovgivningens § 2 kan vi læse hvordan det påhviler Kommunalbestyrelsen at skabe opvækstvilkår, der fremmer børn og unges udvikling og trivsel. Ligesom det er kommunalpolitikernes pligt, at føre tilsyn med de forhold børn og unge lever under (§ 4). Kommunalpolitikerne skal handle når de bliver bekendt med, at et barn brug for hjælp (§6), siger Aviâja Egede Lynge.

I morgen bliver et lovforslag taget op til Inatsisartuts forårssamling, der netop handler om at styrke børns rettigheder.

Powered by Labrador CMS