Børnene i Sisimiut får et trygt værested

Børnene i Sisimiut er blevet hørt. Børnene har sammen med INI A/S og Qeqqata Kommunia oprettet Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat til at skabe de fysiske rammer og aktiviteter. Børnene får også mulighed for at være med til at tage beslutningen.

Børn i Sisimiut får et hus, som de kan være trygge i og hvor de kan være med til beslutninger. 

Børnedemokraterne i Sisimiut har sammen med INI A/S, Qeqqata Kommunia og forening Østifterne indgået et samarbejde, hvor de i løbet af syv år skal udvikle for at forbedre børn og unges trivsel i Sisimiut. Børn og unge skal også motiveres til at færdiggøre folkeskolen og til at tage en uddannelse.

Børnenes ønske opfyldt

Ideen om værestedet kommer fra Sisimiuts Børnedemokrater, der ønsker et sted, hvor byens børn og unge kan være i tryghed. Sådan et værested mangler man, har børnene slået fast.

- Børn og unge er eksperter i deres eget liv, derfor har Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat, (MTO), som værestedet hedder, sat børneinddragelse helt centralt i indsatsen – både i forhold til at skabe de fysiske rammer og husets aktiviteter, men også når beslutningerne skal tages, hvor børnene sidder med rundt om bordet, fortæller INI A/S og Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Børnene skal være med til at forbedre uddannelse

Ifølge INI A/S, Qeqqata Kommunia og forening Østiftenerne viser statistikker, at der ofte ses en kombination af udfordrende samfundsmæssige forhold og et begrænset antal unge, der går ud af folkeskolen med en adgangsgivende eksamen. De tal vil Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat gerne være med til at forbedre.

- Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat er helt konkret et fysisk hus, der understøtter behov som omsorg, mad og tryghed - og det giver samtidig børn og unge medbestemmelse i forhold til de løbende sociale aktiviteter, der skal arrangeres.

- Samtidig suppleres indsatsen med et stærkt fokus på fremtidsrettede aktiviteter, som f.eks. lektiehjælp, sprogundervisning, kreative aktiviteter, natur- og kulturoplevelser eller andet, som husets børn og unge vurderer der er behov for.

MTO’s børnesyn læner sig op ad MIO’s strategi 2023-2025, med et stærkt fokus på at sikre børns rettigheder, for bedre at efterleve FN’s Børnekonvention. Derfor sidder Børnerettighedsinstitutionen MIO også med i MTO’ens styregruppe. MTO er en forkortelse af Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat.

Powered by Labrador CMS