Børn med traumer skal have bedre hjælp

Med socialstyrelsen som arrangør er 126 fagpersoner samlet i disse dage i Nuuk. De skal klædes på til at styrke indsatsen med henblik på behandling og udredning af børn med traumer.

126 fagfolk fra hele landet mødes i disse dage til en stor konference om hvordan børn med traumer kan hjælpes bedre.

Fra mandag afholder Socialstyrelsen konference om traumer hos børn, som skal sikre bedst mulig hjælp til børnene – et arrangement med 126 deltagere fra hele landet. Det oplyser departementet for Børn og Unge.

- At udbrede viden og skabe mulighed for kompetenceløft hos fagpersoner på børn- og ungeområdet, er vigtigt for mig. Denne konference samler vores fagfolk og giver dem værdifulde redskaber og nyttig viden, så vi bedst kan hjælpe børn og unge, der har været udsat for traumer, siger Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA).

Mange børn er ramt af traumer

Det er svært at sætte tal på børn med traumer i dagens Grønland. Men man kan danne sig et billede ved at se på sager, hvor politiet har været involveret.

Og tallene for 2022 er triste:

88 voldtægter af børn under 15 år, 59 kønslige forhold til børn under 15 år, 145 blufærdighedskrænkelser mod børn, 31 børnepornografisager, omkring 500 husspektakler hvor der er børn involveret (kilde: Grønlands Politis årsstatistik, red.).

Men så er der alle de sager, der ikke bliver anmeldt til politiet, men hvor børn kan være udsat for daglige traumer, der kan hope sig op, i nogle tilfælde i årevis, hvis barnets mistrivsel ikke bliver opdaget i tide.

Syddansk universitet skal introducere børnetraume-tests

Til den fire-dages konference skal deltagere, bestående af sagsbehandlere, skolekonsulenter, psykoterapeuter og andre relevante fagfolk, der arbejder med børn og unge, klædes på til at styrke indsatsen med henblik på behandling og udredning.

Dette sker i samarbejde med Syddansk Universitet, hvor psykologer fra Videnscenter for Psykotraumatologi blandt andet skal give introduktion i anvendelsen af børnetraume-tests SDQ, ITQ-CA og Miki-testen og OCTS.

- Hvis vi skal hjælpe børn og unge optimalt, skal vi kunne indhente ny viden, derudover er det vigtigt at vi også udbreder vores nye viden. Der er drøftelse om traumer, men for at kunne skaffe hurtigere hjælp til børn og unge der har været udsat for traumer, er det tid til, at vi som fagfolk deler redskaber i fællesskab. Behandleren behøver nødvendigvis ikke være en psykolog, for der er mange dygtige og effektive fagpersoner i landet – og disse fagpersoner anmoder stadig om redskaber, siger afdelingschef for Borgerrettet Afdeling fra Socialstyrelsen og medarrangør, Naja Lund Kielsen.

Konferencen afholdes i Nuuk, og varer til og med d. 27. oktober.

Powered by Labrador CMS