Borgmestrenes nytårstaler: Tag ansvar for samfundet og hjælp hinanden

Flere ting går igen i nytårstalerne fra landets fem borgmestre. Alle lægger stor vægt på de mange frivillige i kommunerne og det store arbejde de gør for at skabe gode og sunde fællesskaber. Der blev også sendt tak til de kommunale medarbejdere for indsatsen i året der gik.

Vanen tro har landets fem borgmestre indtalt en tale til sine borgere i forbindelse med det nye års indtog.

Masser af ros og taknemmelighed til borgere der i årest løb har gjort en indsat for samfundet og deres medborgere. Det er et fælllestræk i budskaberne fra landets borgmestre i deres nytårstaler.

Samtidigt sendte de også alle en opfordring til deres borgere om at tage ansvar for sig selv og hinanden og stå sammen om at videreudvikle landet og velfærden samtidigt med at gøre en indsats for at hjælpe dem, der har det sværest i samfundet.

Flere af borgmestrene brugte også muligheden til at fortælle om nye udviklingsprojekter med anlæg og indsatser på socialområdet og indenfor turisme.

Skal være ansvar bevidst

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, sendte tanker til de borgere, der er gået bort i årets løb og de der har mistet. Han nævnte at kommunen har afsat midler til forebyggelse af selvmord.

Han talte også om anlægsprojekter og vigtigheden af investeringer i forbindelse med den nye lufthavn, der står klar om to år. Og så sendte han en opfordring til forældrene i kommunen:

- De sociale problemer bør blive mindre i takt med, vi forbedre vores velfærd, men det sker desværre ikke. Selvom en løftet pegefinger er kedelig er det også en borgmesters lod. Over 100 børn er anbragt udenfor hjemmet. Det er ikke det offentliges skyld. Vi skal være vores ansvar bevist omkring misbrug af hash og alkohol.

- Folk skal have lov at feste, men børn skal ikke lades i stikken af den grund. Livet kan bruges på en anden måde og det er vores fællesansvar. Der er heldigvis mange velfungerende familier. Jeg vil gerne rose jer for at vælge det gode familieliv og sikre jeres børn gode vilkår også på trods af at nogle af jer selv er vokset op under hårde vilkår.

Tre fokusområder i Qeqertalik

Borgmester i Qeqertalik, Ane Hansen (IA) peger i sin tale på tre ting som de vigtigste fokusområder for kommunen.

For det første kommunenens udviklingsplan for de kommende 10 år, der blandt andet omhandler turisme og samarbejde mellem byer og bygder.

Det andet punkt borgmesteren nævner er bortskaffelse af affald og omsorg for miljøet.

Og det tredje og vigtigste punkt er fokus på børn og unge, hvor samarbejdet på tværs af det offentlige, de frivillige og virksomhederne spiller en stor rolle.

- Vi skal samarbejde for at ændre dårlig adfærd derhjemme, i skolerne i virksomheder og blandt landsmænd der giver vores børn problemer. Det er ikke alene dyrt for samfundet det skader også børnenes fremtid. Kommunen er klar til at hjælpe.

Børnenes udvikling og vilkår

Stine Egede i Kommune Kujalleq peger også på børnene som et vigtigt fokusområde.

- Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq prioriterer børnenes udviklingsmuligheder indenfor daginstitutioner og skoler med blandt andet kurser for daginstitutionsledere omkring tidlig indsats som skal føre til et bedre fokus på daginstitutionsbørnenes udviklingspotentialer.

- Vi er i gang med at udarbejde en strategiplan for daginstitutioner og skoler, og jeg som borgmester er særdeles stolt over, at vi udarbejder den strategi i tæt samarbejde med forældrene. Jeg skal dog i den forbindelse opfordre til at endnu flere forældre deltager i den slags initiativer, lyder opfordringen.

Intet er gratis

Malik Berthelsen, borgmester i Qeqqata lægger vægt på at kommunen har vedtaget en ansvarlig økonomistyring.

- Vi kan ikke bruge alle penge på drift og intet på anlæg og nye projekter, for så stopper udviklingen og vi ender i stilstand.

Han anerkender, at det er stramme økonomiske tider men kommer også med en løftet pegefinger ligesom kollegaen i Avannaata.

- Vi er alle forpligtet til at forsørge os selv. Så længe vi kan. Intet er gratis. Jeg har forståelse for personer, der vender hver en øre for at spare. Dog kan jeg ikke forstå personer, der siger at livet er for dyrt, mens de har en Prince i munden. Det er tankevækkende at vi bruger omkring 300 millioner kroner årligt på tobak, selvom vi er et lille samfund.

Nøglen til fremtiden findes i fortiden

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen (IA), opfordrer borgerne til at hjælpe hinanden mere.

- Det er gratis at være venlig og at hjælpe andre, og alle bliver rigere, når vi gør det. Hun påpeger at den venlighed og imødekommenhed ud over at give et bedre samfund for kommunens borgere også kan bruges til at tiltrække turister og arbejdskraft. Hun påpeger, at gamle principper har hjulpet landets forfædre med at overleve i generationer.

- Jeg er sikker på, at nøglen til en god fremtid skal findes i vores fortid. Hvis vi alle yder hvad vi kan, og passer på hinanden, vil vi hver nytårsdag kunne se frem mod et bedre år. Et år hvor færre børn bliver svigtet, og hvor flere mennesker bliver en del af fællesskabet. Og det bedste er: Det koster ikke nogen noget. Det er gratis at være venlig og at hjælpe andre, og alle bliver rigere når vi gør det.

Powered by Labrador CMS