Bifangst af edderfugle påvirker bestand mere end jagt

Edderfugle ender ofte som bifangst i fiskeriet efter stenbider, og forskere konkluderer, at fiskeriet påvirker bestand mere end selve jagten på edderfugle her i landet.

Fiskeriet efter stenbider går ud over edderfugle.

Obs: Det er præciseret i artiklen, at forskerne udelukkende anbefaler, at fiskeriet lukkes i en midlertidig periode ved at udskyde starten.

Bifangst af fugle kan på længere sigt true MSC-certificeringen af grønlandsk stenbiderrogn, og derfor bruges der kræfter på at kaste lys over, i hvor høj grad fiskeriet påvirker fuglebestande.

En del af MSC-certificeringen handler nemlig om, at have styr på fiskeriets bifangst.

Forskere har i 2019 og 2021 optalt bifangst i stenbiderfiskeriet, og resultaterne er blevet offentliggjort i en videnskabelig artikel.

Forskerne konkluderer, at bifangsten af edderfugle er cirka tre gange større end det, der indberettes i den obligatoriske indberetning af fangst i Grønland, samt at bifangsten har indvirkning på bestandene:

Reducerer bestands evne til at vokse

- Bifangsten reducerer sandsynligvis den vestgrønlandske vinterbestands evne til at vokse med ca. 50 %. Til sammenligning reducerer det nuværende jagtniveau på ca. 16.500 fugle om året vækstevnen med ca. 30 %, skriver Grønlands Naturinstitut, som omtaler forskningen på sin hjemmeside.

Bifangstens effekt på bestandene skyldes ifølge forskerne, at garnene fanger en større andel af hunner og voksne fugle, mens jagt primært rammer de yngre edderfugle.

- Desuden sker bifangsten sent om vinteren, hvor naturlig vinterdødelighed og jagt allerede har påvirket bestanden, skriver Naturinstituttet om forskningen.

Anbefaler at udskyde start

Forskerne konkluderer i deres studie, at bifangsterne går hårdest udover bestanden af edderfugle i sydvest Grønland , og betegner niveauet for bifangst af edderfuglene som ikke bæredygtigt.

En løsning kan ifølge forskerne være, at udskyde starten af det grønlandske stenbiderfiskeri.

Det fremgår af studiet, at forskerne fandt en væsentlig højere bifangst i 2019, og her var fiskesæsonen længere end i 2020.

Forskerne anbefaler således, at der i en midlertidig periode lukkes for fiskeriet i den første del af sæsonen (altså at starten forsinkes), medmindre der udvikles nye typer af garn, som kan forhindre bifangst.

Powered by Labrador CMS