Beslutning truffet: Grønland skal tilmelde sig Paris-aftalen

Inatsisartut har færdigbehandlet sagen om landets tilslutning til Paris-aftalen. Men ikke alle jublede, for Naleraq brugte lang tid på at forsøge at forhindre landets tilslutning. - Hvordan i alverden skal 56.000 borgere redde 8 milliarder mennesker, spurgte Naleraq. Men i sidste ende gik Naleraq trods langvarig og kraftig modstand med til at stemme for forslaget.

Nu skal Naalakkersuisut iværksætte arbejde for at meddele FN at landet er parat til at tiltræde sig Paris-aftalen. Naalakkersuisoq Kalistat Lund har lovet, at alle parter skal involveres i Grønlands udarbejdelse af sin NDC.

Note: Efter udgivelse af artiklen fremkom Naalakkersuisut med en pressemeddelelse om hvad der skal ske efter beslutningen. Denne er indarbejdet som faktaboks til artiklen.

At spørgsmålet om hvorvidt landet skal tiltræde Paris-aftalen kan få politikerne op i det røde felt, blev dokumenteret i den flere timer lange debat om, hvorvidt Grønland er parat til at meddele FN at landet er parat til at tage del i aftalen.

I begyndelsen var partiet Naleraq medinitiativtager til processen og var med til at tage sagen op i Inatsisartut. Men nu under debatten tog partiet meget kraftig afstand fra arbejdet for tilslutningen til Paris-aftalen.

Dette mens Siumut nu er tilfreds med konsekvensanalyser samt juridiske vurderinger. Partiet har nemlig lige fra starten gjort krav på en grundig arbejdsproces, hvor hvert sten skulle vendes og ses efter i sømmene for mulige økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser for samfundet og borgerne.

Det skal der ske de kommende år:

Inatsisartut har i dag, d. 14. november 2023, gennemført 2. behandling af punkt 60 på Efterårssamling 2023. Inatsisartut har stemt for et ændringsforslag fra Inatsisartuts Frednings- og Miljøudvalg. Med ændringsforslaget pålægges Naalakkersuisut at meddele, at Grønland vil tiltræde Parisaftalen til United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Følgende skal derfor ske i de kommende år:

  • Naalakkersuisut skal meddele, at Grønland vil tiltræde Parisaftalen til FN’s Klimakonvention (UNFCCC).
  • Naalakkersuisut skal udarbejde en national klimastrategi. Dette vil ske med inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund. Strategien skal indeholde klimamålsætninger og lægge retning for, hvordan Grønland kan opnå økonomisk vækst sammen med den grønne omstilling.
  • Med udgangspunkt i klimastrategien skal der fastsættes et nationalt bestemt bidrag – en såkaldt NDC, der indeholder klimamålsætninger for hver sektor. Grønland kan beslutte at udelade nogle sektorer, som eksempelvis råstof og/eller fiskeriet.
  • Grønlands NDC forventes at blive afleveret til UNFCCC, så den får effekt fra 2030. En NDC gælder for fem år ad gangen.

Formanden for Frednings- og Miljøudvalget samt Siumuts klimapolitiske ordfører, Mala Høy Kúko understreger at partiet nu har fået svar på alle de tvivlspørgsmål som partiet har siddet inde med og at partiet nu fuldt ud er indstillet på at landet tilslutter sig aftalen.

Skrækscenarier uden ende

Partiet Naleraq kom med en lang række skrækscenarier om hvor store omkostninger en tilslutning til aftalen kan få for det grønlandske samfund:

- Hvem skal betale for at trawlere skal til at udskifte deres motorer? Hvordan skal jollefiskerne skabe plads til store og tunge batterier i deres i forvejen meget små både? Spørger Naleraq blandt andet.

Naleraq tøvede heller ikke med at nævne specifikke erhvervsområder og fremhæver at de store detailkæder, Brugsen og Pisiffik, trafikselskaberne Royal Arctic Line og Kalaallit Airports samt andre virksomheder skulle være imod landets tilslutning til aftalen. Ifølge Naleraq skulle de nævnte virksomheder have varslet dyrere leveomkostninger, hvis landet tilslutter sig aftalen.

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA) understreger, at alle de skrækscenarier ikke har noget på sig. Han uddyber, at det er Grønland selv, der skal udarbejde sit bidrag efter landets formåen. Han påpeger også, at der ikke er noget på de mange skrækscenarier, som Naleraq fremhæver:

- Det forhold, at vi som land forpligtiger os til Paris-aftalen, tvinger os ikke til bestemte handlinger eller omkostninger. Den kommer ikke til at tvinge os til at udskifte vores udstyr. Men som bekendt bliver al udstyr med tiden gammel og skal skiftes ud og i den forbindelse kan ejerne selv beslutte om de vil omstille sig til grønnere udstyr, understreger Kalistat Lund.

Netop Kalistat Lunds løfter om medinddragelse fik dog Naleraq til at falde til ro, og det endte med at Naleraq, trods flere timers ordkløveri, alligevel var med til at tilslutte sig forslaget.

NDC´en skal udarbejdes i tæt dialog med parlamentet

Enhver land der deltager i Paris-aftalen har pligt til at udarbejde landets NDC (Nationally Determined Contributions). Det betyder at de deltagende lande skal opstille, planlægge og overvåge sine egne tiltag mod global opvarmning.

Landene kan dog ikke tvinges til at opstille bestemte mål inden for bestemte tidsfrister, men hvert mål skal overgå tidligere satte mål.

Nu efter tirsdagens afgørende behandling i Inatsisartut, skal Grønland nu gøre sig klar til at tilslutte sig aftalen.

I den forbindelse lover Naalakkersuisoq Kalistat Lund, at alle parter skal involveres i Grønlands udarbejdelse af sin NDC.

Powered by Labrador CMS