Bekymret Kalistat Lund: Det er for nemt at kalde sig ekspeditionsskib

Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund (IA), er meget bekymret for den voksende krydstogtsturisme, og de ifølge ham alt for slappe krav til at komme til nationalparken i Nordøstgrønland.

Kalistat Lund er enig med sin kollega Vivian Motzfeldt at lovgivningen og kravene til krydstogtoperatører skal justeres og strammes op.

Hvad laver et krydstogtskib i nationalparken i Nordøstgrønland? Det spørgsmål har flere borgere stillet på sociale medier, efter at skibet Ocean Explorer gennem flere dage har været grundstødt med 206 personer om bord i Alpefjord.

Departementet for Miljø understreger, at Aurora Expeditions, som er operatør for skibet Ocean Explorer, efter ansøgning har fået tilladelse til færdsel i den sydlige del af Nationalparken i Nord- og Østgrønlands tilgrænsende søterritorium i henhold til Nationalparkbekendtgørelsen og Rejsebekendtgørelsen.

Krav til krydstogtsskibe der sejler i Grønlandske farvande og fjordsystemer:

  • I Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om skibes sikre sejlads i Grønland er der et kapitel omkring passagerskibe med flere end 250 passagerer, som skærper kravene til skibene yderligere.
  • Krydstogtskibene skal eksempelvis benytte lods. Derudover skal skibene have beredskabsplaner, der tager hensyn til antallet af personer om bord samt det forventede tidsforløb, inden der kan opnås assistance ved en ulykke.
  • Ligeledes skal skibsføreren kunne dokumentere, at assistancefra andre skibe eller SAR-faciliteter vil være mulig inden for en rimelig tids periode og med en tilstrækkelig redningskapacitet.

På Visit Greenlands hjemmeside guides turister i, hvordan de kan komme til nationalparken i Nordøstgrønland:

- Den bedste måde at opleve nationalparken på er ved at tage med på en af de ekspeditionskrydstogter, der besøger området hver sommer. Der er flere operatører, der udbyder disse ture – de fleste med afgang fra Island, mens nogle få kommer fra Svalbard.

- Krydstogtskibene kommer primært til de sydlige dele af nationalparken, hvor passagererne kommer i land på forskellige steder af natur- og eller kulturmæssig interesse.

Der er nemlig ingen adgang til at komme til nationalparken, hvis man ikke har til formål at opholde sig i området med ekspeditionsøjemed.

For nemt at få tilladelse som "ekspeditionsskib"

Grundstødningen har i den grad ført til selvransagelse hos Naalakkersuisut, der nu vil kigge på reglerne. Naalakkersuisoq Kalistat Lund mener, at det for operatørerne i dag er for nemt at kalde sig ekspeditionsskib:

- Jeg håber inderligt, at vi slipper med skrækken og ikke oplever den værst tænkelige situation der kan opstå, når et skib går på grund i et område, der er langt væk fra den nærmeste hjælp.

- Jeg er også dybt bekymret for, at vi kommer til at opleve flere af disse grundstødninger, hvis vi fortsætter med de lempelige regler for, hvem der får tilladelse til at sejle rundt i nationalparken og andre områder hvor den traditionelle fangst og fiskeri foregår, siger Lund til Sermitsiaq.AG.

Politikeren siger, at det er for nemt for krydstogstskibe at kalde sig ekspeditionsskibe og opnå tilladelse til at sejle på fredede områder med skibet fyldt med turister, og det vil han tage op i Naalakkersuisut:

- Det skal være slut med at kalde sig som ekspeditionsskib, når der i virkeligheden er tale om almindelig krydstogtsturisme. Se blot på skibet der er grundstødt; de mere end 200 ombordværende er ikke forskere, men turister.

- Så her har vi helt klart behov for opstramning, supplerer Kalistat Lund sin kollega i Naalakkersuisut, Vivian Motzfeldt, der vil gennemføre stramninger på lovkrav og regler for krydstogstskibes tilstedeværelse i Grønlandske farvande og fjorde.

Powered by Labrador CMS