Banebrydende nyt om Grønlands historie

Cand.mag. Jens Heinrich forsvarede den 15. december 2010 sin ph.d.-afhandling med titlen Eske Bruun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932 - 64.

Det traditionelle billede af Eske Brun og hans rolle i Grønlands historie er blevet mere nuanceret i en ph.d afhandling. Foto: Grønlands Nationalmuseum

Jens Heinrich kan nu tilføje ph.d. til sit c.v.

Onsdag den 15. december forsvarede han sin afhandling om Eske Bruuns rolle i det moderne Grønlands tilblivelse på Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet. Et enigt bedømmelsesudvalg indstillede at Jens Heinrich tildeles ph.d.-graden.

Afhandlingen belyser Eske Bruns rolle i forhold til den samfundsudvikling som Grønland gennemgik i perioden 1932-64 – og mere specifikt om Eske Brun var den afgørende person i udformningen af det moderne Grønland.

Eske Brun var som landsfoged under Anden Verdenskrig en betydningsfuld person for Grønlands samlede situation. Han bidrog til at fastholde Grønland på danske hænder, især i forhold til USA og internt i den grønlandske befolkning, ved at videreføre principperne i den danske Grønlandspolitik. Krigen betød imidlertid på flere områder, at Grønlands dage som et lukket og beskyttet samfund var talte.

Efter krigen blev der i stigende grad behov for en modernisering af Grønland og en reformering af den danske Grønlandspolitik. Her kom Eske Brun til at personificere denne udvikling, først som vicedirektør for Grønlands Styrelse, siden som direktør og departementschef i Grønlandsministeriet.

Ud fra grundige arkivstudier og en velargumenteret analyse påpeger afhandlingen imidlertid, at der ikke er belæg for det traditionelle billede af Eske Brun, der lige efter krigen, da resultatet af den igangværende forandringsproces endnu var usikkert, udtalte sig mere forsigtigt og tvetydigt end de følgende år, hvor nyordningen af Grønland som en ligestillet del af Danmark var det alment accepterede mål.

Bedømmerne konkluderede, at Jens Heinrichs arbejde bidrager væsentligt til den historiske grønlandsforskning og anså det som banebrydende, at afhandlingen bidrager til et nyt syn på landsrådenes og de grønlandske politikeres rolle som langt mere betydende for ønsket om en udvikling af samfundet og gennemførelsen af Grønlands nyordning end det hidtil har været opfattelsen.

Powered by Labrador CMS