Bane-renovering vurderes stadig

En arbejdsgruppe arbejder fortsat på at få overblik over, hvordan landingsbanen i Kangerlussuaq skal renoveres. Renoveringen ventes at begynde i 2023, oplyser Naalakkersuisut.

Kangerlussuaq er i dag den primære indgang til Grønland. Fra 2023 skal landingsbanen muligvis renoveres, når den nye landingsbane i Nuuk ventes i drift.

I september 2019 indgik det daværende Naalakkersuisut og den danske forsvarsminister en aftale om, at Forsvaret fortsat skal kunne bruge Kangerlussuaq Lufthavn, efter 2023 hvor de nye lufthavne i Ilulissat og Nuuk ventes færdige.

Her ventes det, at lufthavnen i Nuuk overtager atlanttrafikken, hvilket vil forårsage et drastisk fald i den civile flytrafik i Kangerlussuaq Lufthavn.

I forbindelse med indgåelsen af aftalen blev der nedsat en såkaldt teknisk arbejdsgruppe, som skulle afklare, i hvor høj grad landingsbanen i Kangerlussuaq skal renoveres, således at Forsvaret fortsat kan benytte banen.

I en række spørgsmål stiller Siumut-formand Erik Jensen skarpt på, hvor fremskredent arbejdet er med hensyn til renovering af landingsbanen.

Byggeprogram undervejs

Naalakkersuisoq for infrastruktur oplyser, at man stadig er i gang med de tekniske analyser:

- Mittarfeqarfiit er i juli 2021 i dialog med et rådgivende ingeniørfirma om udarbejdelse af et byggeprogram. Arbejdet følger fortsat en tidsplan, hvor det forventes, at renoveringen kan igangsættes ved udgangen af 2023, når Nuuk lufthavn ibrugtages, skriver naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA) i sit svar til Erik Jensen.

Siumut-formanden vil vide, hvornår der ligger et byggeprogram og et budget klar. Det er dog for tidligt at sige, lyder det:

- Når byggeprogrammet er udarbejdet og godkendt, vil det kunne danne grundlag for projektering af renoveringsarbejdet og dermed et budget. Der foreligger endnu ikke en endelig dato for byggeprogrammet. Det er fortsat forventningen, at renoveringen kan påbegyndes, når den nye lufthavn i Nuuk overtager atlanttrafikken, skriver Naaja H. Nathanielsen.

Mittarfeqarfiit bliver bygherrer

Hun oplyser videre, at Mittarfeqarfiit vil være bygherrer på renoveringen, selvom der er lagt op til, at det er Forsvaret, der skal betale. Det vil være med til at sikre, at lokale virksomheder adgang til opgaverne, lyder det:

- Hvis Forsvaret varetager bygherrerolIen, er der risiko for at udbud gennemføres inden for EU udbudsret, skriver Naaja Nathanielsen.

Erik Jensen skriver i sine spørgsmål, at Forsvaret skal betale for renoveringen af lufthavnen, og det har også været meldt ud af det tidligere Naalakkersuisut, som indgik aftalen med Forsvaret. I selve princip-aftalen mellem Naalakkersuisut og Forsvaret er det dog ikke udpenslet, hvem der skal betale for renovering og den fortsatte drift af lufthavnen.

Powered by Labrador CMS