Atassut: Giv folk lov til at brygge øl og vin

- Det er på tide at gå bort fra tankegangen og forventningen om, at politikerne og det offentlige har alt ansvar, er partiets beggrundelse for at åbne op for brygning af hjemmebryg. Naalakkersuisoq advarer mod, at et sådant forslag kan føre til øget alkoholforbrug.

Præcisering: Atassut ønsker at få præciseret at der ikke er tale om hjemmebrygget "Immiaq" men øl og vin.

Noget tyder på at Atassut har fundet en af de hemmelige opskrifter, der skal til for, at landet kan blive mere selvstændig.

Partiet vil nemlig gerne give borgerne frihed til selv at bestemme, hvorvidt de vil brygge alkoholisk hjemmebryg. Forslaget er sat på dagsordenen til torsdagens møde i Inatsisartut:

- At man selv bør kunne brygge og selv importere ingredienser til disse er et eksempel i vores forespørgselsdebat. For det er her de enkelte politikere og andre partier kan vise deres menneskesyn, og hvor meget de egentlig stoler på vores medmennesker her i landet.

- Fra Atassut stoler vi på og tror på et selvstændigt folk, der kan klare sig selv og passe godt på dem selv. Tillid til befolkningen er vejen til mere selvstændighed i landet.

Folk skal have mulighed for at købe de rigtige ingredienser

Sermitsiaq.AG har spurgt formanden for Atassut, Aqqalu Clasen Jeremiassen, om hvordan og hvorfor partiet mener, at hjemmebrygning skal sammenkædes med frihed og selvstændighed.

- Borgernes adgang til et frit og selvstændigt livsførelse er meget vigtig for os. Her tager vi blot hjemmebryg som eksempel, og vores formål er at høre de øvrige partier i sagen, for der er vigtige elementer, som de meget stramme restriktioner fører med sig:

- Man bliver først og fremmest kriminaliseret, når man forsøger at tage humle og malt med hjem til Grønland. På grund af manglen på de rigtige ingredienser laver folk sundhedsmæssigt tvivlsomme hjemmebryg og udsætter dermed sig selv for sundhedsfare, forklarer Jeremiassen baggrunden for forslaget.

- Når folk brygger hjemme med de ingredienser, man kan købe i dagligvarebutikkerne, så kan det være farligt, og folk kan desværre også blive blinde af det. Hvis man kan komme til at købe de rigtige ingredienser, så kan folk begynde at brygge deres eget øl eller vin med meget mindre risiko. Ikke mindst vil det også give økonomisk gevinst gennem afgifter, uden at det bliver kriminaliseret, er Atassuts argument i partiets forslag til forespørgselsdebat.

Naalakkersuisut: Sundhedsskadeligt at lempe på alkohollovgivningen

Medlemmet af Naalakkersuisut for sundhed, Agathe Fontain (IA) svarer, at det er velkendt af et øget alkoholforbrug vil føre til stigninger i sundhedsproblemer, herunder alkoholafhængighed, kræftsygdomme, hjerte-karproblemer, selvmord, vold og psykisk dårlig trivsel.

- Dette kan sætte yderligere pres på vores allerede belastede sundhedssystem. Det er også velkendt, at et øget forbrug kan få negative sociale konsekvenser for den enkelte, for familier og ikke mindst børnene. Vores samfundet er præget af risikofaktorer i tidlig opvækst, som øger risikoen for rusmiddelforbrug, selvmord og vold, især i forbindelse med vold i hjemmet, rusmiddelforbrug i hjemmet og seksuelle overgreb.

- Derfor vil øget tilgængelighed af alkohol fastholde den sociale arv, antallet af selvmord- og voldstilfælde. Naalakkersuisut mener, at det vigtigt at inddrage alle stemmer i denne debat og at træffe beslutninger baseret på de bedste interesser for vores sundhed og vores samfund som helhed. Lad os sammen arbejde mod et Grønland, der styrker vores samfund og vores fremtidige generationer, slutter Agathe Fontain af i sit svar.

Powered by Labrador CMS