Aslak Jensen smidt ud af KNAPK's bestyrelse

Aslak Jensen har under en live-optagelse på det sociale medie Facebook bekræftet, at han ikke længere er næstforman, ej heller medlem af KNAPK's bestyrelse. Han kommer under live-optagelsen med grelle beskyldninger mod organisationen.

OBS: Opdateret med en kommentar fra KNAPK.

Aslak Jensen, der siden oktober 2021 har været næstformand i fisker- og fangerorganisationen KNAPK, er blevet smidt ud af bestyrelsen, og er dermed ikke længere næstformand.

Hovedpersonen fortæller i en live-optagelse på det sociale medie, Facebook, at et flertal i KNAPK's bestyrelse har besluttet, at han ikke længere skal være næstformand. Han er dermed også ekskluderet af bestyrelsen. Det fortæller han mandag aften, hvor flere hundrede brugere på det sociale medie følger med.

- Jeg har allerede overvejelser om at melde mig til en anden organisation. Jeg har også overvejet at træde tilbage som formand for NAPP da jeg finder det vigtigt at vores forening har en repræsentant i en større organisation. Nu afventer jeg bestyrelsen for NAPP før jeg tager beslutningen, fortæller Aslak Jensen under live.

Grelle anklager

I optagelsen fortæller Aslak Jensen blandt andet, at han mener, der er sket en aftalt spil under det seneste formandsvalg i KNAPK.

- Jeg undrede mig over, at flere delegerede af organisationen holdt et møde dagen før generalforsamlingen og der besluttede at vælge en mand, de kunne vælge som formand i stedet for daværende formand, siger Aslak Jensen.

Ved den seneste generalforsamling blev Nikkulaat Jeremiassen som bekendt valgt som formand for KNAPK, og dermed blev Henrik Sandgreen vippet af posten af et overvældende flertal.

Ikke et godt samarbejde

I en pressemeddelelse bekræfter KNAPK, at Aslak Jensen er blevet ekskluderet af organisationen.

Her lyder forklaringen, at hovedbestyrelsen enstemmigt har besluttet, at brud på § 13 i sammenslutningens vedtægter om modarbejdelse af organisationens formålsparagraf og mål, som efter hovedbestyrelsens vurdering ikke er blevet respekteret. Dermed har en enstemmigt bestyrelse valgt at ekskludere Aslak Jensen.

- Det har ikke været nogen nem beslutning, ej heller let, at træffe beslutning om ekskludering, men der skal ikke herske tvivl om, at sammenslutningen arbejder enstemmigt at realisere generalforsamlingens beslutninger og mandat, heller når det gælder ansvar, siger formand for KNAPK Nikkulaat Jeremiassen i en pressemeddelelse.

KNAPK forklarer, at beslutningen er taget i udgangspunkt i hovedbestyrelsens utilfredshed med Aslak V. Jensens enegang i sociale medier om sammenslutningens arbejde, som stilles i dårligt lys.

Der er tidligere blevet påtalt mundtlig og skriftlig advarsel til Jensen, som desværre ikke har båret frugt, lyder det.

Powered by Labrador CMS