Arbejdet med sociallov om hjemløse igangsættes

Naalakkersuisuts hjemløsestrategi indeholder et oplæg om at igangsætte en sociallovgivning for hjemløse, der skal danne rammen for at få flere ud af hjemløshed.

- Der er politisk velvilje til at afsætte de midler, der skal løfte hjemløseproblematikken, siger Jess Svane (S).

De første tiltag for at få flere borgere ud af hjemløshed begynder i landets kommuner i år. Naalakkersuisuts hjemløsestrategi, der skal gælde de næste tre år indeholder en indsats, der munder ud i en egentlig sociallovgivning for hjemløse.

Noget, som flere organisationer og forskere har efterspurgt igennem flere år.

Til start skal Naalakkersuisut nedsætte en arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med indholdet til det kommende lovforslag.

- Arbejdsgruppen bør omfatte personer fra instanser, der har viden og kendskab til arbejdet med hjemløse. Vi skal selvfølgelig selv arbejde med det, men skal være lydhøre overfor dem, der har kendskab til det hårde arbejde, siger Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane (S).

Naalakkersuisut ønsker konkret, at disse kan medtages i lovforslagsarbejdet:

  • Målgruppen med udgangspunkt i definitionen af hjemløshed
  • Proaktivt og forebyggende arbejde
  • Flere behandlingstilbud og støttemetoder under Housing First
  • Handleplaner for udsatte og hjemløse borgere
  • Opsøgende indsatser
  • Særlige boformer og boligtilbud
  • Ansvarsbestemmelser mellem kommuner og sundhedsvæsenet
  • Øget fokus på overgang til voksenlivet for tidligere anbragte

Lovforslag i 2024

Arbejdsgruppen, der skal beskæftige sig med et forslag til sociallovgivning til hjemløseområdet forventes at være færdig i 2024, hvor Naalakkersuisut forventer at fremsætte et lovforslag ved Inatsisartuts efterårssamling i 2024.

- Arbejdet med hjemløshed skal implementeres i kommunerne som alt andet arbejde indenfor sociale anliggender. Samfundet kører efter love, og derfor er det nødvendigt, at vi sætter rammer og beføjelser for, i hvor høj grad, kommuner kan skulle hjælpe borgere i hjemløshed, siger Jess Svane.

Han understreger, at hjælpen også vil give forpligtigelse til borgerne, når de skal ud af hjemløshed.

Økonomi endnu uklart

Forsker i hjemløshed i Grønland, lektor i institut for samfund, økonomi og journalistik i Ilisimatusarfik, Steven Arnfjord, understreger vigtigheden af, at arbejdet med at viden på området inddrages i implementering af hjemløsestrategien og udarbejdelse af sociallovgivning på området.

- Vi har et Center for Arktisk Velfærd under Ilisimatusarfik, der beskæftiger sig med hjemløseproblematikken. Man kan inddrage og understøtte arbejdet der, og dermed muligheden for at indhente data i det videre arbejde, siger han.

Han påpeger samtidig, at der skal langt mere fokus på traumebehandling i både strategien og sociallovgivningen.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane, oplyser, at Naalakkersuisut allerede har afsat 2,5 millioner kroner til arbejdet. Flere midler skal dog afsættes for at igangsætte alle tiltagene, og det er endnu uklart, hvor meget der skal bruges for at implementere hele strategien, deriblandt arbejdet med lovgivningen.

- Jeg er sikker på, at der er politisk velvilje til at tage det rigtige økonomiske skridt for at løse problematikken, siger Naalakkersuisoq.

Powered by Labrador CMS