Antal aborter ligger fortsat højt

I 2022 blev der udført 857 aborter, fordelt på 800 kvinder. Der var relativt flest kvinder i Region Kujataa, der fik foretaget abort viser landslægeembedets opgørelse.

Ubeskyttet sex fører til uønsket graviditet. I alt er der udført 857 aborter i Grønland i 2022. Antallet af aborter har ligget stabilt de sidste 20 år.

I 2022 var der i alt 857 graviditeter, der er blevet afbrudt med enten medicinsk eller kirurgisk abort i Grønland.

De 857 aborter er fordelt på i alt 800 kvinder, hvilket betyder at en del af kvinderne har fået foretaget en abort flere end en gang i løbet af året.

- Der var relativt flest aborter i Region Kujataa med 91,3 aborter pr. 1.000 kvinder og færrest i region Avannaa med 42,5 aborter pr. 1.000 kvinder. Den samlede abortrate var 2.074 pr. 1.000 kvinder, som svarer til at hver kvinde i løbet af den fertile alder vil få 2,1 aborter, hvis aborttallet forbliver som i 2022, skriver landslægeembedet i en notat der er offentliggjort den 9. februar.

Unge vælger abort

I årene 2019-2021 er tallene for aborter faldet fra 902 til 842 pr. år. Mellem 2021 og 2022 er antallet af aborter dog omkring det samme.

- Det højeste antal aborter, i forhold til antal kvinder i den fertile alder set over en 10-årig periode, var i 2018. Det samlede antal aborter i Grønland set i forhold til antal kvinder i den fertile alder har været nogenlunde konstant de sidste 20 år, skriver embedet.

Ifølge landslægeembedets notat er der relativt flest aborter i aldersintervallet 20 til 29 år. Abortraten for 15-19-årige og 30-34-årige er omtrent det samme, mens der er foretaget seks abort udført på piger under den seksuelle alder i 2022.

Medicinsk frem for kirurgisk

Medicinske aborter har udgjort 86,3 % af alle aborter og var den hyppigste metode uanset, hvor langt kvinderne var i graviditeten.

Langt størstedelen af aborter i Nuuk er foretaget med medicinsk abort, der svarer til 96 procent af aborterne. Det ser dog noget anderledes ud i Tasiilaq, hvor 94 procent af alle aborterne er foretaget via kirurgisk abort.

- I 2022 søgte 28 kvinder om senabort, hvor 23 fik tilladelse og fem fik afslag. Af de 23 samrådstilladelser, blev 21 givet på social indikation.

- Der blev i to tilfælde givet tilsagn til senabort grundet misdannelser hos fosteret efter fosterdiagnostisk undersøgelse, lyder det i notaten.

Powered by Labrador CMS