Animation: Se dramatisk ændring af Indlandsisen for 12.000 år siden

En animationsfilm viser Indlandsisens udvikling de sidste 12.000 år. Grønlands Naturinstitut står bag projektet.

Indlandsisen

Årtiers forskning i Indlandsisens udvikling bliver visualiseret i en ny animationsvideo. Animationen har fokus på en stor afsmeltningsbegivenhed, der fandt sted for omkring 12.000 år siden.

Grønlands Naturinstitut står bag animationen for at udbrede viden om klimaforandringers indvirken på Indlandsisen, og projektet hedder ‘Grønland smelter – den animerede historie’.

- Projektets fokus er på de tidligere klimaforandringer og deres markante indvirkning på den omfattende grønlandske indlandsis – og særligt den historiske afsmeltning, der fandt sted for omkring 12.000 år siden.

Viser naturens kræfter

- Vi viser den grønlandske naturs kræfter, og hvordan isen kan forme landskabet over en tidsperiode på tusindvis af år, skriver Naturinstituttet om videoen.

Grønlands Naturinstitut skriver, at under den sidste istids maksimum - for 21.000 år siden - strakte Indlandsisen sig hele vejen til den tilstødende kontinentalsokkels skrænt:

- Siden da har indlandsisen mistet mere end 40 % af sit areal og rumfang, og afsmeltningen (kaldet deglaciation) nåede sit højdepunkt for omkring 12.000 år siden, skriver instituttet.

Se animationsvideoen her:

Powered by Labrador CMS