Anbringelser udenfor hjemmet: Ingen overblik over udgifter til anbringelser

Bjørk Lange Kristensen (D) har bedt Naalakkersuisut om at svare på, hvor store udgifterne er til anbringelser af børn udenfor hjemmet. Kun Kommune Qeqertalik kommer med valide oplysninger, mens Qeqqata Kommunia kommer med oplysninger, der stammer fra 2018.

Der er ikke nogen overblik over hvor store udgifter kommunerne har til anbringelser af børn udenfor hjemmet. Men Naalakkersuisut svarer Børk Lange Kristensen at der nu er iværksat digitalisering af børnesagsbehandlingen i kommunerne.

Bjørk Lange Kristensen (D) har bedt Naalakkersuisut om at redegøre for udgifterne til anbringelse af børn uden for hjemmet i årene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022. Han ønskede både et samlet tal og en opdeling pr. kommune.

Men det har ikke været muligt for Naalakkersuisut at indhente svar fra samtlige kommuner. Kun Kommune Qeqertalik er kommet med valide oplysninger, mens Qeqqata Kommunia er kommet med oplysninger, der stammer fra 2018.

Hvis tendensen som Kommune Qeqertalik fremviser er en generel udvikling, så er udgifterne til anbringelser af børn udenfor hjemmet på himmelflugt, nemlig fra 13,5 millioner kroner i 2018 til 19.1 millioner kroner i 2022.

Initiativer skal mindske anbringelser

Ud over at spørge til de faktiske udgifter har Bjørk Lange Kristensen også spurgt til, hvilke intiativer Naalakkersuisut har tænkt sig at iværksætte for at mindske anbringelser udenfor hjemmet.

Naalakkersuisut svarer blandt andet med følgende:

Handlingsplanen "Bedre forebyggelse, færre anbringelser: Handlingsplan for det forebyggende arbejde i familier 2023-2030" skal være med til at sikre, at færre børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet.

Handlingsplanen bygger videre på initiativerne "Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, 2020-2023" og "National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn, 2020-2030", hvor Naalakkersuisut skal samarbejde med kommunerne og sikre, at rammerne for det forebyggende arbejde i familier er koordinerede og optimale.

Powered by Labrador CMS