Alkoholpolitik: Mediehuset Sermitsiaq.AG

Her følger Mediehusets alkoholpolitik, som enhver virksomhed via lov skal formulere.

Formålet med alkoholpolitikken

Er at sikre, at omgang med alkohol ikke påvirker arbejdet og arbejdsmiljøet negativt, og at gribe ind over for misbrug og give medarbejdere, der er afhængige af alkohol i et omfang, der påvirker arbejdsindsatsen og arbejdsmiljøet, et tilbud om hjælp.

Mediehuset tolerer ikke indtagelse af alkohol i arbejdstiden, eller at medarbejdere møder berusede på arbejdspladsen. Der kan dog, efter aftale med direktøren, dispenseres for alkoholindtagelse ved festlige lejligheder som jubilæer, julefrokoster og lignende.

En medarbejder, der er afhængig af alkohol eller har et overforbrug af alkohol, har ret til et tilbud fra ledelsen om behandling for sit misbrug. Det kan ske ved, at medarbejderen – eventuelt i fortrolighed – henvender sig til sin nærmeste leder, tillidsrepræsentanten og direktøren. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt og ikke blive registreret i mediehusets arkiver.

Har en medarbejder et konstateret misbrug af et sådant omfang, at det påvirker arbejdsindsatsen eller arbejdsmiljøet, skal mediehusets ledelse tilbyde, at der iværksættes en behandling, inden der tages yderligere fagretlige skridt. Hvilken behandling, der er mest hensigtsmæssig drøftes og besluttes mellem medarbejderen og ledelse. Uanset behandling følges kuren op med ugentlige AA-møder i et år. Medarbejderen har pligt til at gå i behandling, hvis ansættelsesforholdet skal fortsætte.

Tilbud om behandling fremsættes først efter, at sagen er drøftet med tillidsrepræsentanten, og der er enighed om, at der er et reelt problem.

Ingen medarbejder vil blive afskediget eller degraderet for at søge hjælp eller acceptere denne.

Udgifter i forbindelse med behandling for et alkoholmisbrug afholdes af mediehuset Sermitsiaq.AG.

Afbryder en medarbejder behandlingen uden samråd med behandlingsstedet og mediehuset Sermitsiaq.AG, indledes den almindelige fagretlige procedure.

Powered by Labrador CMS