Aki om finanslov: Stærke initiativer

Ifølge Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam har man sikret ni initiativer i den danske finanslovsaftale for 2024.

Aki-Matilda Høegh-Dam er tilfreds med finanslovsaftalen i Danmark.

Aki-Matilda Høegh-Dam er tilfreds med den finanslovsaftale, der fordeler pengene i Nordatlantpuljen til Grønland og Færøerne.

Siumuts folketingsmedlem fastslår i en pressemeddelelse, at det er lykkedes at sætte aftryk på især ni initiativer, som fordeler sig således:

Frelsens Hær i Grønland – Hjemløse
Frelsens Hær i Grønland spiller en central rolle i at forbedre livskvaliteten for borgere i hjemløshed og sårbare grupper. Initiativet forventes at kunne være med til at forbedre livskvaliteten for personer i hjemløshed i Nuuk og Grønland som helhed.
Der afsættes 5 millioner kroner over de næste fire år.

Renovering af Lokaler i Qasigiannguits Efterskole
Der er to efterskoler i Grønland. Der afsættes midler til renovering af lokaler på Efterskole Villads Villadsen i Qasigiannguit med henblik på at understøtte undervisningsfaciliteter.
Der afsættes 3 millioner kroner i 2024.

Selvmordsforebyggende tiltag
Initiativet kan blandt andet understøtte forskningen i selvmordsforebyggelse på Center for Folkesundhed i Grønland, som er afdeling under Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.
6,2 millioner kroner afsættes over de næste fire år.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om Danmarks kolonihistorie

Der oprettes en pulje med midler til udvikling af undervisningsmateriale om Danmarks kolonihistorie målrettet til folkeskoleelever. Materialerne skal stilles gratis til rådighed.
Der afsættes i alt 10 millioner kroner over de næste fire år.

Udredning om kommunefogedernes samlede arbejdsvilkår
Rigspolitiet og Grønlands Politi udarbejder en analyse af kommunefogedernes løn-og arbejdsvilkår. Det indebærer bl.a. en interviewundersøgelse af kommunefogeder i alle distrikter for at få et indblik i kommunefogedernes holdning til deres arbejdsvilkår.
Der afsættes 2 millioner kroner til den udredning.

Retshjælp på grønlandsk til grønlændere i Danmark
Der skal udarbejdes et nyt regelsæt, der understøtter en landsdækkende retshjælp på grønlandsk til grønlændere i Danmark.
7 millioner kroner afsættes til det tiltag.

Bedre beskæftigelsesindsats i anstalterne
For at sikre at de indsatte i anstalterne i Grønland har bedre forudsætninger for en kriminalitetsfri tilværelse efter løsladelse, er det vigtigt, at de under indsættelse får nye kompetencer til at understøtte dette. Indsatserne bør tage udgangspunkt i de brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.
8 millioner kroner afsættes til det tiltag.

Udvikling af Avalak
De grønlandske studerende i Danmark er organiseret i studenterforeningen Avalak. Foreningen er med til at mindske ensomhed og mistrivsel blandt grønlandske studerende. Derudover anvendes midlerne til et fællesprojekt om oplysning om grønlandske unge i Danmark til danske unge.
2 millioner kroner afsættes til det tiltag.

Ansøgningspulje til viden og formidling om tolkning til grønlændere i Danmark
Der findes i dag ikke en samlet enhed for tolkning målrettet grønlændere i Danmark, og myndighederne skal derfor selv finde egnede tolke. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje med henblik på, at tilskudsmodtageren kan understøtte, at der formidles viden og information om tolkning til grønlændere i Danmark.
Der afsættes 6 millioner kroner til styrkelse af tolkning for grønlændere i Danmark.

Powered by Labrador CMS