ICC GREENLAND & ONKN

Aftale skal sikre indflydelse i maritim forvaltning af Arktis

Oceans North Kalaallit Nunaat (ONKN) og Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC) har indgået en samarbejdsaftale, der markerer et partnerskab med det formål at fremme ICC Kalaallit Nunaats deltagelse i forvaltningen og beskyttelsen af det Arktiske Ocean.

Oceans North Kalaallit Nunaat ved direktør Jenseeraq Poulsen og forkvinde for ICC, Sara Olsvig underskriver en partnerskabsaftale til en værdi på 1,7 millioner kroner i 2024. Aftalen der kan forlænges, skal sikre ICC Kalaallit Nunaats deltagelse i den maritime forvaltning i Arktis.

Igennem adskillige årtier, siden verdenssamfundet begyndte at røre på sig i forhold til klimakrisen, har det internationale fokus på det arktiske hav, land og luftklima været tiltagende. 

Der er stor international fokus på det arktiske havområde, isens nedsmeltning og marine økosystemer. Men noget tyder på, at de oprindelige befolkninger har begrænset adgang til at få indflydelse i det internationale samarbejde om netop det arktiske område.

Nu vil NGO´organisationen ICC Greenland satse på at få større deltagelse og dermed indflydelse, og i den forbindelse har Ocean North Kalaallit Nunaat (ONKN) doneret med 1,7 millioner kroner til ICC Greenland for 2024 med mulighed for forlængelse i 4 år.

- Denne aftale har til formål at styrke indsatsen for at bevare et af verdens største og mest intakte marine økosystemer, det Arktiske Ocean. Gennem ”Det Arktiske projekt” etableres et tæt partnerskab med ICC og oprindelige folk med henblik på at bevare og forvalte følsomme økosystemer som Pikialasorsuaq, oplyser partnerne ICC Greenland og ONKN i en pressemeddelelse.

Skal være med til at styrke deltagelse i maritim forvaltning

ICC Greenland og ONKN oplyser, at midlerne skal anvendes til at styrke ICC Greenland’s internationale deltagelse inden for maritim forvaltning, herunder ICC’s arbejde med at øge Inuits indflydelse i centrale internationale fora såsom Den Internationale Maritime Organisation (IMO), og i arbejdet med aftalen om at undgå ureguleret fiskeri i det Centrale Arktiske Ocean ”Central Arctic Ocean Fisheries Agreement” (CAOFA), der har fokus på beskyttelse af fiskeriet i den centrale del af det arktiske. 

Derudover vil støtten sikre ICC’s fortsatte arbejde med at fremme en Inuit-ledet forvaltning af Pikialasorsuaq.

Bevarelse af økosystemet og øget Inuit-indflydelse

Parterne, der har indgået aftalen, sikrer øget fokus på bestræbelserne for at bevare de maritime arktiske økosystemer.

Jens Immanuelsen, formand for ONKNs bestyrelse: 

- Vi er stolte af at indgå dette partnerskab med ICC-Greenland, som afspejler vores fælles engagement i at beskytte de arktiske havområder. Denne aftale vil styrke vores bestræbelser på at bevare disse unikke økosystemer for fremtidige generationer.

Sara Olsvig, international forkvinde for Inuit Circumpolar Council og Hjalmar Dahl, Præsident for ICC Greenland:

- Det er os en stor glæde, at ICC Greenland over en årrække kan deltage i ICC’s internationale havforvaltningsarbejde, og dermed sikre organisationen en øget indflydelse på vegne af inuit. 

Powered by Labrador CMS