Aftale om ny ejerskabspolitik: Fokus på fordeling af overskud og åbenhed

Fire af Inatsisartuts fem partier er blevet enige om rammerne for en ny ejerskabspolitik for de selvstyreejede selskaber. Der skal være mere åbenhed omkring bestyrelserne, fokus på sund konkurrence og at store overskud skal komme befolkningen til gode.

Der skal være klare rammer for, hvordan selvstyreejede selskaber skal drives. Både når det handler om udvælgelse af bestyrelserne, udbyttepolitik og hvorvidt selskaberne har en eksistensberettigelse og om monopol er nødvendigt.

Det er fire partier blevet enige om og har tirsdag præsenteret en rammeaftale for Selvstyrets nye ejerskabspolitik, som skal ligge klar inden generalforsamlingerne løber af stablen fra begyndelsen af maj. Den seneste aftale om ejerskabspolitik blev underskrevet i 2011, af daværende formand for Naalakkersuisut, Kuupik Kleist (IA).

I den nye aftale nævnes det blandt andet, at INI og Illuut skal lægges sammen til ét selskab men også, at der skal laves en analyse af en fusion mellem Sikuki Nuuk Habour og RAL.

Overskud skal justeres

Der står videre i aftalen, at der kan iværksættes flere initiativer, hvis samfundsudviklingen gør at et selskabs overordnede formål ikke længere er samfundsrelevant. Det kan for eksempel være likvidering, fusion, privatisering eller vurdering af de servicekontrakter et selskab har med Selvstyret.

Noget af det de fire partier alle nævner under præsentationen af den nye aftale er udbyttepolitikken. Altså hvordan overskuddet fra selskaberne skal bruges.

De senere år har for eksempel Tusass leveret store overskud til landskassen, som er blevet brugt til finansiering af de nye lufthavne. I fremtiden, skal det i endnu højere grad vurderes fra selskab til selskab, om der kan være en ide i at sætte selskabets varer eller serviceydelser ned til gavn for befolkningen, frem for at aflevere et stort udbytte til Selvstyret.

Andre punkter

  • Sammensætning af bestyrelserne skal tage udgangspunkt i mangfoldighed, hvor der sikres blanding af national og international erfaring.
  • Selskaberne forpligtes til at udarbejde handlingsplan for øget cybersikkerhed
  • Selskaberne skal sikre gode arbejdsvilkår (barsel, seniorpolitik og grønlandske vilkår)
  • Skal drives med økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed for øje
  • Opkvalificering af arbejdskraft
  • Udvise transparens om relevante informationer om selskabet og dets ledelse
  • Der igangsættes arbejde med at omfatte de offentligt ejede aktieselskaber af aktindsigt

Bredt forlig – uden Naleraq

Múte B. Egede har siden valget i 2021, hvor IA satte sig i Naalakkersuisut understreget, at der skal skabes en tradition for brede forlig, når det handler om sager, der har direkte indvirkning på samfundet.

- Jeg er glad for, at vi har indgået et bredt forlig om vores virksomheder, så vi har fået sikret at ejerskabspolitikken ikke svinger alt afhængigt af, hvem der sidder ved magten. Den stabilitet har vores selskaber og vores samfund brug for, lyder det fra Múte B. Egede ved præsentation af aftalen.

Både Demokraatit og Atassut understreger ved dagens pressemøde, at de kommer til forhandlingerne, når de bliver inviteret, og at de er glade for den konstruktive dialog og resultatet af forliget.

Ifølge Múte B. Egede er det Naleraq selv, der har valgt at forlade forhandlingerne i sidste time. Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra partiet.

Powered by Labrador CMS