Ældrestrategi: Pensionsalderen skal hæves

En ny ældrestrategi, der indeholder ti initiativer, skal imødekomme den uundgåelige demografiske udvikling. Det betyder også, at pensionsladeren skal hæves, så den følger fremgangen i middellevetiden, lyder et af i alt ti forslag.

Ældre, der har bidraget til samfundet, skal belønnes med et godt ældreliv, det er en del af naalakkersuisuts nye ældrestrategi. Arkivfoto.

En gradvis hævning af pensionsalderen er afgørende for en selvbærende økonomi i fremtiden. Det foreslås derfor, at pensionsalderen indekseres efter levetid.

Sådan lyder det i ét af ti initiativer i Naalakkersuisuts nye ældrestrategi: Et godt ældreliv – råderum, velfærd og styrkelse af fremtiden.

Et forslag, der læner sig op ad anbefalingerne fra Økonomisk Råds efterårsrapport 2022.

I ældrestrategien understreges det dog, at en beslutning om at hæve pensionsalderen skal vedtages politisk.

- Ved en eventuel prioritering af nærværende initiativ lægges der op til brede politiske drøftelser, hvorigennem rammerne for den bedst mulige løsningsmodel vil fremkomme, lyder det.

Økonomiske incitamenter

Et andet initiativ fokuserer på, at der skal gives flere økonomiske incitamenter til dem, der arbejder, efter de er blevet 67 år.

Det skal bidrage til et mindre fald i arbejdsstyrken - og give nogle ældre flere penge mellem hænderne i deres pensionisttilværelsen. Hvis der ikke igangsættes initiativer for at imødekomme stigningen i antallet af ældre, vil de offentlige udgifter stige meget kraftigt, såfremt det nuværende service- og pensionsniveau skal bibeholdes, advarer Økonomisk Råd.

De mange regler med takster og modregninger gør pensionssystemet kompliceret at forstå for mange borgere, ifølge ældrestrategien, hvilket afholder nogle borgere for at fortsætte med at arbejde efter de fylder 67, lyder vurderingen.

Det understreges dog, at de økonomiske incitamenter reelt forventes at fastholde et fåtal på arbejdsmarkedet. Og netop derfor foreslår Naalakkersuisut af forhøje alderspensionen via lovgivningen, da det ifølge Økonomisk Råd er et mere effektivt tiltag for at fastholde flere ældre på arbejdsmarkedet.

Ti initiativer

Foruden øgede incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet, fokuserer ældrestrategien på rammer for arbejdet på ældreområdet, øget demensfokus samt bedre ældreliv og service. Ti initiativer i alt:

Rammer for arbejdet på ældreområdet

1. Samlet lov for ældreområdet
2. Reform af service til ældre

Øgede incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet

3. Pensionsreform
4. Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt (del af pensionsreform)
5. Indeksering af pensionsalderen

Øget demensfokus

6. Midler til skærmede demensafsnit på alderdomshjemmene
7. Demenskampagne rettet mod fagpersoner og pårørende

Bedre ældreliv og service

8. Ændring i krav samt decentralt udbud af RKV-uddannelse som sundhedshjælper
9. Midler til etablering af ældrekollektiver
10. Midler til aktiviteter og grønlandsk proviant på alderdomshjemmene

Powered by Labrador CMS