Advokatfirma tjener millionbeløb på Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq har foreløbig haft advokatomkostninger, der overstiger tre millioner kroner i sagen mod Randers og Lolland kommuner, der i Højesteret blev dømt til at tilbagebetale i alt 1.829.000 kroner.

Trods medhold i Højesteret har det foreløbig været en underskudsgivende forretning at anlægge retssager med et tilbagebetalingskrav mod Randers Kommune og Lolland Kommune. 

Siden 2021 har advokatfirmaet Civitas Advokater i København udskrevet regninger på sammenlagt 3.062.500 kroner, fremgår det af fakturaerne, som Sermitsiaq har fået aktindsigt i.

Fik rabat

Udgiften til den eksterne advokatbistand kunne have været 444.375 kroner højere, hvis det ikke var fordi, at Civitas Advokater havde ydet en “betydelig” rabat, som det københavnske advokatkontor formulerer det. Det oplyses, at timeprisen for advokatbistanden er på 3.300 kroner.

Sagen udspringer af to domsanbragte borgere, der i oktober 2010 fik en dom i Nuuk Kredsret og efterfølgende anbragt på institution i Hedensted Kommune. De blev siden dømt for forhold begået under opholdet i Hedensted ved Retten i Horsens i april 2014, som ophævede dommen fra Nuuk Kredsret.

- Kommuneqarfik Sermersooq har betalt for borgernes institutionsanbringelser frem til begyndelsen af 2019. I 2018/19 gennemgår kommunen sager med domsanbragte borgere, da ansvaret for disse, jævnfør kriminalloven, på daværende tidspunkt hørte under Sundhedsvæsenet. I den forbindelse konstateredes det, at den grønlandske dom var ophævet, og at der formentlig påhvilede de danske kommuner et betalingsansvar, fremgår det af en sagsfremstilling, der er forelagt kommunalpolitikerne.

Ikke afsluttet

Højesteret gav Kommuneqarfik Sermersooq medhold, men ikke i det fulde krav. Sagen er dermed langt fra afsluttet, idet hovedstadskommunen fortsat mener at have 16,3 millioner kroner til gode.

Det viser sig, at det store tocifrede beløb dækker over indbetalinger, som Region Sjælland har modtaget.

I en sagsfremstilling oplyser forvaltningsdirektør Ejner Grønvold, at “en betydelig del af Kommuneqarfik Sermersooqs betalingskrav mod Lolland Kommune og Randers Kommune angik imidlertid opkrævninger fra Region Sjælland vedrørende anbringelse på Kofoedsminde, som er objektivt finansieret”.

Pligten til at betale

Udtrykket “objektivt finansieret” dækker over, at de danske kommuner i fællesskab finansierer borgeres ophold på Kofoedsminde, og dermed er det ikke Randers og Lolland, der står med tilbagebetalingspligten.

Civitas Advokater er fortsat på sagen for at forfølge kravet mod Region Sjælland, og nye advokatomkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq må imødeses.

Trods flere henvendelser har det ikke været muligt at få en kommentar fra forvaltningsdirektøren eller kommunaldirektøren i Kommuneqarfik Sermersooq til den millionstore advokatregning.

Powered by Labrador CMS