ADHD: Tilioq genkender manglende hjælp

Der er flere voksne med diagnoser, heriblandt ADHD, der henvender sig til Tilioq på grund af langsommelig eller manglende hjælp fra kommunen. Men voksne med diagnoser kan ikke tvinges hjælp, hvis de ikke ønsker det.

Tilioq og ADHD/ADD-foreningen i Grønland kan genkende udlægningen af faderen til en voksen mand, der har ADHD, der blev anholdt forrige uge på grund af trusler til politiet.

Faderen til den voksne mand har henvendt sig til kommunen flere gange for at bede om hjælp.

Billedet er dog mere nuanceret. For kommunen kan kun hjælpe, hvis den voksne borger selv henvender sig til kommunen. Kommunen kan ikke hjælpe voksne med diagnoser, hvis de ikke selv ønsker det.

Handicaptalsmandsorganisationen Tilioq kan ikke kommentere på enkelte sager uden at kende til alle detaljer i sagen. Men også i situationer, hvor en voksen borger ønsker hjælp eller støtte, så opleves langsom sagsbehandling som en hindring, fortæller handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen til Sermitsiaq.AG.

- Tilioq er bekendt med, at borgere med handicap - herunder ADHD - ofte oplever urimelige sagsbehandlingstider og mangelfuld hjælp fra kommunens side. Det er desuden og desværre også en problematik, som kun gør, at problemerne vokser sig større og ofte også dyrere – for såvel den enkelte borger, de pårørende så vel som for samfundet, siger Anja Hynne Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Samfund mangler forståelse

ADHD/ADD-foreningen i Grønland er påpasselig med at kommentere sagen om en voksen, der ikke kan få hjælp af kommunen. Men formanden for foreningen, Josephine Holding fortæller, at deres medlemmer giver udtryk for, at de ikke føler sig forstået i samfundet.

- Flere af vores medlemmer med ADHD/ADD-diagnosen har givet udtryk for at der er et behov for at blive forstået i samfundet, de oplever stigmatisering og manglende forståelse for hvad det vil sige at have ADHD/ADD, siger Josephine Holding til Sermitsiaq.AG.

Mange af de borgerhenvendelser, som Tilioq har modtaget siden oprettelsen i 2017 handler om langsom eller mangelfuld sagsbehandling i kommuner. Her påpeger Tilioq, at tidlig indsats bør sikres, så borgere kan få støtte og hjælp ved behov, hurtigst muligt. Her gælder sager om børn så vel som voksne.

Powered by Labrador CMS