Åbent samråd: Lovudvalg kræver svar om forfatningsproces

Inatsisartut har besluttet at holde et åbent samråd, hvor uklarheder om den videre proces med en forfatning bliver endevendt, og hvor Naalakkersuisoq for Selvstændighed Vivian Motzfeldt skal besvare en lang række spørgsmål.

Lovudvalget i Inatsisartut søger svar på en lang række spørgsmål, efter at Forfatningskommissionen har afsluttet sit arbejde.

Fem emner

I alt fem emner har Lovudvalget fokus på, bliver det oplyst af udvalgets formand Anders Olsen, der i en pressemeddelelse lister spørgsmålene op på følgende måde:

  1. Naalakkersuisut nævner i deres svarnotat til 1. behandlingen af beslutningsforslagene vedr. udkastet til en forfatning (EM2023/49 og EM2023/74), at de vurderer, at ’vi står med et solidt men ufærdigt udkast til en forfatning’. Udvalget ønsker, at Naalakkersuisoq kommer med en uddybende forklaring på, hvilke punkter Naalakkersuisut særligt betragter som ufærdige.
  2. Naalakkersuisut skriver endvidere, at ’de allerede har igangsat et arbejde for at skrive Forfatningskommissionens betænkning i et letforståeligt sprog’. Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for dette arbejde og status herpå.
  3. Naalakkersuisut skrive også, at ’det er afgørende, at befolkningen inddrages og får medbestemmelse’. Udvalget ønsker en uddybende beskrivelse af Naalakkersuisuts planer for, hvorledes denne inddragelsesproces skal ske.
  4. Udvalget konstaterer, at Naalakkersuisut meget gerne ser, ’at medlemmerne af Forfatningskommissionen foretager en rundrejse i landet for at møde befolkningen’. Som udvalget skriver i sin betænkning, finder udvalget det betænkeligt, såfremt medlemmerne af Forfatningskommissionen skal stå for drøftelserne med befolkningen, idet kommissionen er nedlagt. Udvalget vil derfor gerne høre Naalakkersuisuts planer for disse debatmøder, og hvem der skal stå for disse?
  5. Udvalget ønsker at blive gjort bekendt med tidsplanen for det forestående arbejde med borgerinddragelse og debatter med befolkningen.

Praktisk info

Samrådet foregår tirsdag den 12. marts mellem klokken 14.00 og 15.00 og det er mulig for 15 borgere at overvære det åbne samråd med Lovudvalget og Naalakkersuisoq for Selvstændighed. Det er imidlertid nødvendigt at reservere en plads på forhånd ved at kontakte Inatsisartut, oplyser bureauet.

Powered by Labrador CMS