Aaja Chemnitz (IA): Grønland blev trukket ind i "Christiansborg-fnidder"

Aaja Chemnitz arbejder normalt ikke med Nordisk Råd, men ikke desto mindre har hun været med til at skabe hindring for et forslag der skulle sikre Grønland en fast plads i præsidiet. - Der er gået internt magtkamp i sagen som ikke har noget med Grønland at gøre, og sådan som jeg ser det var det ikke sikkert, at Grønland fik en plads i præsidiet, forklarer hun.

Aaja Chemnitz blev trukket ind i processen omkring Grønlands og Færøernes mere ligeværdige stilling i Nordisk Råd. -Min tilgang til processen er at Grønland skal have fast plads i præsidiet og at Grønland bliver selvstændigt medlem af Nordisk Råd, men det er en rodet affære med magtkamp og "Christiansborg-fnidder" indrømmer hun.

Formanden for Danmarks Riges Delegation til Nordisk Råd, Lars-Christian Brask fremkom ellers med et forslag til, at alle otte lande i Nordisk Råd skulle have plads i præsidiet.

Det vil sige at Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland, Færøerne, Åland og Grønland alle skulle have plads i Nordisk Råds præsidium og denne plads skulle det pågældende lands delegationsformand have.

Brask vil forsøge igen

Folketingsmedlemmerne Anna Falkenberg og Aaja Chemnitz tvivler på, om Grønland og Færøerne overhovedet bliver sikret pladser i Nordisk Råds præsidium, selvom det er det, forslaget fra Lars-Christian Brask ligger op til.

Sermitsiaq.AG har spurgt Lars-Christian Brask om formålet med hans forslag til, at alle otte lande fremover skal være repræsenteret i Nordisk Råds præsidium. Det tilkendegiver han.

Men efter at han måtte trække sit forslag tilbage, fortæller han overfor Sermitsiaq.AG at han igen vil stille et nyt forslag om at Grønland, Færøerne og Åland får plads i Nordisk Råds præsidium. Han vil forud for sit nye forslag afstemme forslaget med Anna Falkenberg og Aaja Chemnitz.

Men den færøske folketingsmedlem Anna Falkenberg mente, at det var alt for usikkert om Færøerne og Grønland alligevel kunne få plads i præsidiet. Derfor stilede hun efter at det enten skulle være formanden eller næstformanden, som skulle have plads i præsidiet, og den var Aaja Chemnitz med på:

- Vi bakker op om, at Grønland og Færøerne skal have plads i præsidiet. Vi er dog bekymret om, at Grønland og Færøerne ikke nødvendigvis får plads i præsidiet, med mindre man også udvider til at det til at evt. næstformændene kan komme med i Præsidiet. F.eks. hvis de andre stater ikke i første omgang godkender at Grønland får sin egen selvstændige delegation, så kunne der komme en grønlandsk næstformand ind i præsidiet.

- Han ville jo sikre Grønland og Færøerne får plads i præsidiet, og forslaget går jo ud på, at alle otte lande skal være præsenteret i netop præsidiet?

- Det kræver at den nuværende Danske delegation udvides til tre selvstændige delegationer med Grønland, Færøerne og Danmark. Det er jo kun den danske delegation, der i dag kan komme i præsidiet fordi det kun er staterne, der kan få plads i præsidiet.

- Han (Lars-Christian Brask) lagde op til at alle landene skal have plads, det vil sige inklusive Grønland og Færøerne?

- Ja, men der er jo kun én delegation i dag, og hvis vi skal kunne sikre Grønland plads, er det en forudsætning at evt. næstformændene også skal gives mulighed for at blive medlemmer af præsidiet.

- Så du mener ikke, at hans forslag gik ud på at Grønland og Færøerne skulle have plads i præsidiet?

- Der er en sårbarhed i forslaget, som jeg mener vi bør drøfte på internt møde og ikke i pressen.

"Christianborg-fnidder"

- Det står sort på hvidt at forslaget er med henblik på at sikre Grønland og Færøerne selvstændige pladser i Nordisk Råds præsidium. Hvordan kan det være usikkert, når forslaget gik ud på at sikre pladser til Grønland og Færøerne samt Åland?

Hun tilkendegiver at det er en rodet proces:

- Jeg er ikke er fast medlem af Nordisk Råd, men indskiftet til formålet. Det er blevet til "Christiansborg-fnidder", som vi må arbejde os væk fra og holde fokus på at Grønland og Færøerne får en mere ligeværdig plads, som selvstændige medlemmer af Nordisk Råd. Jeg forventer, at vi ikke skal starte fra bunden igen, men fortsætte der hvor vi slap, og jeg forventer vi genoptager møderne igen, slutter Aaja Chemnitz.

Powered by Labrador CMS