63 procent flere ældre

Årets hidtil bedste nyhed – som dog kræver nye indsatser og nye tankebaner.

Der bliver flere ældre – og det kræver mere pleje.

Det er kun lykkeligt for alle, hvis ældre bliver endnu ældre: For de gamle, for deres familier og for samfundet. Det er et succeskriterie i sig selv at øge borgernes gennemsnitsalder. Men det kræver planlægning og ressourcer at omstille samfundet fra »ungdommens Grønland« (som landet blev kaldt engang) til en situation, hvor kurven for antallet af pensionister går én vej:

Stejlt opad, skriver avisen AG.

I en ny analyse fra Kommuneqarfik Sermersooq, som er gennemført efter ønske fra kommunens Ældreråd, sættes de ældres levevilkår og helbred under lup. »Ældre« defineres i rapporten til at være lig med alle på 67 år og derover. Altså pensionister.

Og lad os straks kaste os ud i det mest interessante tal: - Antallet af ældre i Nuuk er steget med 63 procent de sidste 10 år!

Til sammenligning er indbyggertallet i samme periode kun vokset med 19 procent. Og i horisonten anes en fortsat, trinvis udvikling:

- Derudover er der en stigning i gruppen af de 57-66-årige på 76 procent fra 2013-2023, så det forventes at gruppen af de ældre 67+ år vil stige yderligere de kommende 10 år, fastslår ældreanalysen.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her:

Powered by Labrador CMS