382 mio. kr. bedre end forventet: Landskassen får stort overskud

Landskassens regnskab viser et overskud på 113 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 269 mio. kr.

- Afvigelsen skyldes primært, at såvellandskatten, den særlige landsskat samt de indirekte skatter var højere end forventet, oplyser naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen i et notat til Inatsisartut.

Landskassens indtægter steg mere end udgifterne i 2022.

Så kort er forklaringen på det positive resultat, at Landskassen har præsteret et overskud på 113 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, der er blevet offentliggjort, så det kan blive behandlet Inatsisartut.

Det er hele 263 mio. kr. bedre end i 2021, og overskuddet skal også ses i lyset af, at efter betydelige tillægsbevillinger stod Landskassen til at indkassere et underskud på knap 270 mio. kr. ifølge budgettet.

Skatter højere end forventet

Men heldigvis steg indtægterne endnu mere end udgifterne:

- Resultatet afspejler, at Landskassens indtægter blev 353 mio. kr. bedre end forudsat i finansloven og efterfølgende tillægsbevillinger.

- Afvigelsen skyldes primært, at såvel landskatten, den særlige landsskat samt de indirekte skatter var højere end forventet, oplyser naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA) i et notat til Inatsisartut.

Inatsisartuts Revisionsudvalg skal efter førstebehandlingen granske Landskasseregnskabet nærmere, inden det andenbehandles på efterårssamlingen.

I nedenstående tabel kan ses hovedtallene for de seneste tre års regnskab samt budgettet for 2022:

Ifølge regnskabet stammer omkring 58 pct. af Selvstyrets indtægter i 2022 eller 4.416 mio. kr. fra overførsel fra offentlige myndigheder i form af bloktilskud fra staten, indtægter fra EU og andre aftalte indtægter.

Den likvide beholdning i Landskassen daler en smule og var knapt 1,1 mia. kr. ved udgangen af året.

Med hensyn til budgetafvigelsen så sker det næsten hvert år, at regnskabet overrasker positivt. Regnskabet for 2021 var således 75 mio. kr. bedre end forventet, og regnskabet for 2019 sluttede 190 mio. kr. bedre end budgetteret.

Powered by Labrador CMS