Grindefangst

27 MEP'er støtter Sea Shepherds klage til EU

Sea Shepherds klage til EU-kommissionen over Danmarks medansvar for færingernes grindefangst støttes af 27 EU-parlamentsmedlemmer, hvoraf de 17 kommer fra den grønne gruppe.

Grindefangst i Thorshavn.

Klagen er indgivet af aktivistorganisationens hollandske afdeling den 10. maj. Datoen ligner en tanke. Dels var det dagen efter en nordatlantisk konference på Christiansborg om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, dels var det førstedagen for Arktisk Råds møde i Fairbanks.

Danmarks påståede brud på habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) bygger på, at EU-medlemmet Danmarks flåde, politi og toldmyndigheder understøtter og deltager i grindefangster ved Færøerne.

Videre er der tale om havdyr, der også svømmer i EU-farvande, anfører Sea Shepherd.

To skandinaver

To arktiske lande er repræsenteret på listen over de 27 medklagere fra EU-parlamentet, og de er begge fra De Grønne.

Det er svenskeren Linnéa Engström fra Miljöpartiet, som er næstformand i fiskeriudvalget, og finnen Heidi Hautala fra Vihreä liitto/De Gröna, som bl.a. er medlem af udvalget om international handel.

De øvrige 13 grønne er:

 • Pascal Durand, Frankrig
 • Yannick Jadot, Frankrig
 • Michèle Rivasi, Frankrig
 • Molly Scott Cato, Storbritannien
 • Keith Taylor, Storbritannien
 • Benedek Jávor, Ungarn
 • Tamás Meszerics, Ungarn
 • Martin Häusling, Tyskland
 • Bas Eickhout, Holland
 • Florent Marcellesi, Spanien
 • Igor Soltes, Slovenien
 • Bart Staes, Belgien
 • Claude Turmes, Luxembourg

De 12 fra andre partigrupper:

 • Richard Corbett, S&D (socialdemokrat), Storbritannien, som sidder i fiskeriudvalget.
 • David Martin. S&D, Storbritannien
 • Miltiadis Kyrkos, S&D, Grækenland
 • Pavel Poc, S&D, Tjekkiet
 • Stefan Eck, venstrefløjsgruppen, Tyskland
 • Anja Hazekamp, venstrefløjsgruppen, Holland
 • Younous Omarjee, venstrefløjsgruppen, Frankrig
 • Jacqueline Foster, konservativ, Storbritannien
 • Emil Radev, konservativ, Bulgarien
 • Carolina Punset, liberal, Spanien
 • Frédérique Ries, liberal, Belgien
 • Eleonora Evi, Femstjernebevægelsen, Italien

EU-kommissionen: EU-lov gælder ikke på Færøerne

David Martin er den eneste genganger/underskriver fra en gruppe på 10 S&D-medlemmer, som sidste år spurgte EU-kommissionen om Danmarks rolle i grindefangst.

Færøerne er ikke medlem af EU, så her gælder EU-lovgivning ikke, fastslog kommissionen i svaret fra 24. november 2016.

Grind er en småhval og ikke reguleret inden for rammerne af den internationale hvalkonvention om storhvaler.

- Derfor har kommissionen begrænsede muligheder for at intervenere direkte i denne sag og har ikke identificeret nogen EU-lov, som måtte være overtrådt ved den danske orlogsflådes og politiets aktiviteter i forbindelse med jagten, konkluderede kommissionen.

Sea Shepherd og aktivister er flere gange blevet dømt af Retten på Færøerne for overtrædelse af grinde- og straffelovene.

Powered by Labrador CMS