12 år gammel reform får dødsstødet

En uddannelsesreform fra 2011 har ”på ingen måder bibragt erhvervsuddannelsesområdet det løft og de gevinster, som var tilsigtet”. Det er forklaringen på, at Naalakkersuisut nu vil putte brancheskolerne ind under uddannelsesdepartementet og fyre de bestyrelser, som hidtil har haft ansvaret for uddannelsesstederne.

I mange år har der været budgetoverskridelser på Campus Kujalleq

Det lød så godt, og man var inspireret af den danske model, hvor erhvervsskolerne som selvejende institutioner lå uden for den offentlige forvaltning. En model de grønlandske politikere kopierede og indførte for 12 år siden.

Men nu skal det være slut, fremgår det af et lovforslag, som Naalakkersuisut netop har sendt i høring.

Planen er, at brancheskolerne fremover skal omfattes af centraladministrationens kompetence og juridisk set indplaceres i Selvstyrets almindelige administrative hierarki på lige fod med f.eks. gymnasieskolerne uden en bestyrelseskonstruktion.

Skrækeksempel

Det har i den grad haltet med at holde budgetterne, fremgår det af bemærkningerne til høringsforslaget.

Siden årsskiftet har uddannelsesdepartementet med hjælp fra Deloitte lavet en gennemgribende økonomisk analyse af brancheskolerne og et af skrækeksemplerne er Campus Kujalleq, hvor økonomistyringen har sejlet.

Budgetoverskridelser for Campus Kujalleq:

  • 2022: 7,2 mio. kr.
  • 2021: 8 mio. kr.
  • 2020: 7,4 mio. kr.
  • 2019: 2,3 mio. kr.
  • 2016: 5,6 mio. kr.

Det bliver bemærket, at et mindreforbrug kan være lige så kritisabelt som et overforbrug, da ”der er tale om manglende evne til at forvalte i overensstemmelse med bevillingen”. Eksempelvis havde Grønlands Handelsskole, Niuernermik Ilinniarfik, et mindreforbrug for ca. 11 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. året før.

Situationen hos Campus Kujalleq har medført, at departementet fra årsskiftet har ført et tilsyn med månedlige budgetopfølgningsmøder, hvilket har været ressourcekrævende. Tilsynet har vist sig at have haft ”en gunstig indflydelse i forhold til håndteringen af de økonomiske udfordringer”, står der om Campus Kujalleq.

Færre praktikpladser

Et andet forhold, som den gamle uddannelsesreform dumper på er vedrørende praktikpladser. Da man indførte reformen for 12 år siden var der knap 1000 praktikpladser. I dag er antallet røget helt ned på cirka 800.

- Endvidere kan det ud fra gældende tal for brancheskoleelevernes alder konstateres, at brancheskolerne kun i helt ringe omfang har adresseret ungemålgruppens uddannelsesbehov, står der i bemærkningerne til lovforslaget, der forventes fremsat på forårssamlingen 2024.

Høringsfristen er sat til den 18. januar.

Powered by Labrador CMS