10 unge rollemodeller skal forebygge selvmord

I juni vil 10 unge indgå i et specialforløb, der har til formål at knække selvmordskurven i Tasiilaq.

10 unge fra Tasiilaq skal i næste måned trænes til at lede længevarende fjeldture i lokalområdet.

Kommuneqarfik Sermersooq har i år afsat 3,5 millioner kroner til selvmordsforebyggelse, hvor et særligt initiativ skaber opmærksomhed. I en sagsfremstilling har Forvaltning for Børn og Unge orienteret om, hvordan man har tænkt sig at anvende pengene.

Det oplyses, at der arbejdes med direkte og indirekte selvmordsforebyggelse. Således vil man afsætte penge til kompetenceudvikling af det borgernære personale, så de er klædt på til at hjælpe selvmordstruede borgere og pårørende. Det vil ske på tværs af forvaltningerne i Tasiilaq, Nuuk, Ittoqqortoormiit og Paamiut.

Særligt program involverer unge

Derudover er der afsat penge til aktiviteter og indsatser, der er direkte målrettet børn og unge, hvor et særligt program træder i kraft i næste måned under overskriften: Mountain Leader Training.

Det er et forløb, hvor 10 unge over 18 år trænes til at kunne lede længerevarende fjeldture i deres lokalområde.

- Under forløbet opnår de unge bl.a. livsfærdigheder i at kunne indgå i forpligtende fællesskaber, mødestabilitet og reflektere over sunde livsvalg. Der er særlig opmærksomhed på, at der under forløbet er et tæt fællesskab mellem de unge. Deltagere i forløbet vil efterfølgende holde inspirationsoplæg for de ældste elever på skolen i Tasiilaq, fremgår det af sagsfremstillingen, der skal behandles på Børn ogS Unge udvalgsmødet den 23. maj.

Videre i projektbeskrivelsen hedder det sig, at Mountain Leader Training er tænkt som en komponent i en større strategi for, hvordan unge kan styrke deres personlige udvikling og mentale robusthed, ved at blive aktivt involveret i at kunne skabe sikre rammer i brug af naturen og udeliv for andre børn og unge i Tasiilaq f.eks. i samarbejde med skole, fritidsklub og kommunens lokale fritidsafdeling. 

Rollemodeller

I det regi kommer unge fra Mountain Leader Training til at fungere som rollemodeller for andre børn og unge i Tasiilaq. Samtidig giver Mountain Leader Training dem kompetencer til at blive en del af udviklingen af bæredygtig turisme, fangst og fiskeri i Tasiilaq, og derigennem øge mulighederne for selvforsørgelse ved brug af naturen og dens ressourcer.

- Lavt selvværd blandt unge, ungdomsarbejdsløshed, manglende fremtidsmuligheder og manglende adgang til kompetenceudvikling er problemstillinger, der på kompleks vis hænger sammen, og er med til at fastholde en hverdag præget af håbløshed og apati blandt nogle unge i Tasiilaq. Med Mountain Leader Training kan vi være med til at skabe positive udviklingsmuligheder i Østgrønland for de unge. De kan få mulighed for større grad af selvforsørgelse og få styrket selvværd og identitet, lyder det i beskrivelsen af projektet.

Powered by Labrador CMS