DORIS J. JENSEN (S):

– Vi lader vores kulturarv forfalde

Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen (S) er langt fra tilfreds med indsatsen for at bevare kulturarven. - Museerne skal have ordenlige opbevaringsforhold, kræver hun. Når vi taler om vores historie som et folk, er vores evne til at opbevare samlinger ekstremt vigtig. Ligeledes er det vigtigt, at museerne, der opbevarer og håndterer vores kulturelle arv, har opbakning fra politisk hold, påpeger hun.

Grønlands Nationalmuseum passer på Grønlands kulturarvsgenstande. Men nationalmuseet har ikke moderne og tidssvarende opmagasineringsforhold.

Branden på Børsen den 16. april 2024 har givet stof til eftertanke, i hvert fald hos medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen (S). Hun har igennem Inatsisartut arbejdet ihærdigt for at Grønlands Nationalmuseum bliver opprioriteret.

- At forstå ens egen kultur er vigtigt, fordi den har en central betydning for forståelsen af, hvilken sammenhæng man selv er en del af. Når vi taler om vores historie som et folk, er vores evne til at opbevare samlinger ekstremt vigtig. Ligeledes er det vigtigt, at museerne, der opbevarer og håndterer vores kulturelle arv, har opbakning fra politisk hold, påpeger hun og fortsætter:

- Mange genstande, som direkte relaterer sig til Grønlands kulturarv er blevet opbevaret under dårlige forhold på loftet i Grønlands Nationalmuseum og er ved at forgå, og mange andre genstande er placeret i andre lande.

Hvor blev sektorplanen af?

Doris J. Jensen foreslog under Inatsisartuts forårssamling 2022, at der bør iværksættes en planlægning af et byggeri til et opbevaringssted der er tidssvarende, og med henblik på at sikre, at der afsættes bevillinger til formålet.

Forslaget nød opbakning i Inatsisartut, og Naalakkersuisut blev pålagt at prioritere oprettelsen af nye opbevaringsfaciliteter ved Grønlands Nationalmuseum.

Naalakkersuisut fremkom dog med ændringsforslag til forslaget og lovede nye magasiner til Grønlands Nationalmuseum samt at det skulle "prioriteres som et af hovedtemaerne i arbejdet med sektorplan for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu museumsbygninger."

Men de nye magasiner og sektorplanens økonomiske effekter er ikke at se på finansloven eller andre steder. 

Doris J. Jensen strammer derfor op om kravet til at Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu bliver opprioriteret.

- Jeg mener, at branden på Børsen også er en påmindelse til os alle her i landet om vigtigheden af vores kulturarv og at vi har en forpligtelse til at beskytte og prioritere vores kulturelle værdier via vores handlinger.

Powered by Labrador CMS