Unge oprindelige folk: Vi skal tage styringen over fremtiden

40 unge delegerede fra Arktis har udarbejdet en udtalelse om oprindelige folk og deres fremtid. Vi skal ikke frygte fremtiden, men tage styringen selv, lyder det i udtalelsen.

15 ud af 40 delegerede i ICC's konference i Ilulissat i juli er unge fra arktiske lande. Her bliver budskaberne givet videre.

Den 9. august er international dag for verdens oprindelige folk. I år er emnet ”oprindelige folks unge som forandringsagenter for selvbestemmelse”.

ICC International ønsker i anledning af dagen at fremhæve i alt 15 unge delegeredes udtalelse fra Arctic Peoples Conference i Ilulissat i midten af juli.

I deres hovedtale under konferencen siger de unge blandt andet:

- Vi forestiller os en fremtid, hvor vi selv styrer retningen for vores sundhed, så den er understøttet af investeringen i kulturelt tilpassede omsorgstjenester i vores egne samfund. Vi ser en fremtid, hvor infrastrukturen udvikles med fokus på at adressere sociale udfordringer og fremme helbredelse i vores lokalsamfund.

- Dette er ikke kun vores udfordring, men vores mulighed for at forme fortællingen for os selv, lyder det i udtalelsen fra de 15 unge delegerede fra fem arktiske lande.

Lyt til unges prioriteter

ICC ser gerne, at politisk ansvarlige i de arktiske lande bliver mere lydhøre overfor unge, da det er de unges fremtid, som politikerne skal danne rammen for.

- Vores unge er en massiv kraft for håb i Arktis, og nu er tiden inde til, at stater, statslige myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner og civilsamfundet vægter vores unges budskaber, prioriteter og perspektiver tungt og styrker dem til lederskab og succes, er der skrevet blandt andet ind i hensigtserklæringen fra ICC’s konference.

De unge får støtte

Både ICC Internationals forkvinde, Sara Olsvig og ICC Greenlands formand Hjalmar Dahl har deltaget ved ICC’s Arctic Peoples Conference i Ilulissat. Sara Olsvig understreger, at de unge ledere allerede i dag former fremtiden ved at være med i beslutninger:

- Nutidens unge ledere udformer allerede nu vores alles morgendag. Ved at gå forrest implementerer unge retten til selvbestemmelse og lægger dermed vejen til en tryg og inkluderende fremtid for alle, siger hun.

Det er dog stadig vigtigt at lytte til de unge og inddrage dem endnu mere, så de unges prioriteter kan være med til at forme de arktiske samfunds fremtid, mener ICC Greenlands formand.

- De unges krav om at deltage i alle beslutninger der vedrører dem, bliver kun tydeligere og jeg mener vi skal støtte fuldt ud op om dette, ikke mindst fra myndighedernes side her i Grønland. De unges gentagne opråb om, at ”intet skal drøftes om dem, uden at vi bliver hørt og inddraget” bliver kun tydeliger, siger Hjalmar Dahl.

Powered by Labrador CMS