Rapport: Foreningslivet i Grønland har vanskelige vilkår

Foreninger i Grønland drives af enkelte ildsjæle, hvilket gør dem skrøbelige, hvis der ikke er andre, der kan tage roret ved eksempelvis flytning. Derudover er foreningerne generelt små.

En lille men meget spredt befolkning på afgrænsede geografiske områder, der kun kan nås med fly eller via sejlads gør det vanskeligt for foreninger at blive større. Samtidig er det enkelte ildsjæle, der holder gang i de lokale foreninger, hvilket gør foreningerne skrøbelige.

Sådan lyder konklusionen i en rapport om foreningslivets samarbejde i Rigsfællesskabet gennemført af Nordplus, under Nordisk Råd:

- Således er foreningerne også gerne små, og det kan være vanskeligt at samle medlemmer/deltagere nok til at opretholde disse. Foreningerne er dermed meget afhængige af enkeltpersoner, og foreninger risikerer lukning, hvis den eller de drivende personer (ildsjælene) stopper/flytter.

- Desuden er der heller ikke noget større samspil mellem civilsamfundet og den offentlige sektor i Grønland i form af kontakt og støtte, lyder det i rapporten.

Færre samarbejder i Rigsfællesskabet

Nordplus har undersøgt foreningslivet og samarbejdsmulighederne imellem i Rigsfællesskabet hvor flere foreninger indenfor kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale og miljømæssige område.

Rapporten er udført af projekts partnerkreds bestående af Interfolk, Institut for Civilsamfund, DFKS - Det Frivillige kulturelle Samråd, NUKAKA – De Grønlandske Museers Sammenslutning og Torshavns Aften-, Ungdoms- og Sprog Skole.

Undersøgelsen viser, at foreninger i Grønland generelt ikke har noget omfattende samarbejde med lignende foreninger i Færøerne og Danmark. Indenfor uddannelsesområdet er der ikke noget aktuelt samarbejde indenfor rigsfællesskabet.

Der er dog nogle områder, hvor der er samarbejde imellem foreninger i Grønland, Færøerne og Danmark, lyder det i afsluttende bemærkninger:

- Inden for det kulturelle område har Grønlands Forfatterforening dog en del samarbejde med Færøerne og Danmark. Med hensyn til det sociale område synes der at være et bredt samarbejde, især mellem de grønlandske og de danske foreninger. Også når det gælder det miljømæssige område, virker der til at være et omfattende samarbejde mellem de grønlandske og de danske foreninger, lyder det.

Set fra Grønland synes der samlet set at være potentiale for mere samarbejde mellem foreningerne her i landet og foreningerne i Færøerne og i Danmark, der kan gavne alle, mener Nordplus.

Powered by Labrador CMS