Ny rapport: Grønlandske studerende i Danmark oplever diskrimination

En ny rapport er netop udkommet om grønlandske studerendes trivsel i Danmark – og mangel på samme.

En ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at 73 procent af de adspurgte studerende, som har svaret ,inden for det seneste år har oplevet af blive mødt af fordomme om Grønland eller grønlændere som gruppe.

At grønlændere oplever diskrimination, når de rejser langt væk hjemmefra og begynder på en uddannelse i Danmark er et velkendt problem.

Spørgeskemaundersøgelsen i den nye rapport er udført i efteråret 2022 og er blevet sendt til 510 grønlandske studerende tilknyttet de fire Grønlandske Huse, hvoraf 147 har svaret.

Trives dårligere på studierne pga. fordomme

Hver femte har inden for de seneste 12 måneder oplevet negativ forskelsbehandling, for eksempel i forbindelse med praktik- eller jobsøgning eller ved at blive ekskluderet fra gruppearbejde.

De negative fordomme og nedladende kommentarer bidrager til, at grønlandske studerende trives dårligere på studierne.

- De studerende, der angiver, at de enten bliver mødt med fordomme, dårligt behandlet af medstuderende eller undervisere eller mødt med nedsættende kommentarer eller forskelsbehandling på grund af deres baggrund, oplever i højere grad stress og følelsen af at være udenfor, konkluderer rapporten.

For mange af de studerende kan konsekvensen af, at de ikke trives på studiet være, at de vælger helt at stoppe uddannelsen. Om der er direkte sammenhæng for den enkelte mellem frafald og negative fordomme kan rapporten dog ikke konkludere, da der er tale om mange faktorer, oplyser instituttet. Men det fremgår tydeligt af de studerendes svar, at de bliver påvirket negativt af fordommene.

Uvidenhed og fordomme

De adspurgte i undersøgelsen peger på uvidenhed som en faktor i forbindelse med de negative fordomme, de møder fra danskerne. 8/10 i undersøgelsen svarer, at kendskabet til Grønland i Danmark er ringe, og bør styrkes i blandt andet undervisningen.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler på den baggrund, at der sættes yderligere ind på at fremme viden om Grønland og Rigsfællesskabet i de danske skoler og gymnasier.

Desuden peger instituttet på, at det ikke er nok, at uddannelsesstederne sikrer, at deres studerende ikke oplever mobning, men at de også skal undgå forskelsbehandling og chikane.

Rapporten kan læses HER, og nyheden om rapporten kan læses på grønlandsk her. Rapporten udkommer desuden i en grønlandsk oversættelse i næste uge.

Sideløbende med offentliggørelsen af den nye rapport har Institut for Menneskerettigheder produceret et par videoer med grønlandske studerende, der fortæller om fordomme, de bliver mødt af. Se videoerne på instituttets facebookside.

Powered by Labrador CMS