museum

Museums-åbning i gammel kirke

Bethel kirken i Sisimiut åbnede i fredags, og efter en gennemgribende restaurering er der nu museum i den gamle bygning, som også var skole på et tidspunkt.

Sisimiut & Kangerlussuaq Museum
Sisimiut & Kangerlussuaq Museum åbnede for de første gæster den 28. april. Sisimiut & Kangerlussuaq MuseumMontre med gamle ting fra kirken. Sisimiut & Kangerlussuaq MuseumMalerier pryder væggene. Sisimiut & Kangerlussuaq MuseumDe flotte søjler er en vigtig del af rummet. Sisimiut & Kangerlussuaq MuseumSisimiut Musikskoles børnekor underholdte ved åbningen. Sisimiut & Kangerlussuaq MuseumBorgmester Hermann Berthelsen holdt tale. Sisimiut & Kangerlussuaq MuseumChristine Løventoft kunne i sin tale glæde sig over den fornemme restaurering af den gamle kirke. Sisimiut & Kangerlussuaq Museum

På helligtrekongers dag i 1775 blev der fyret kanonsalutter af i Sisimiut. Anledningen var indvielsen af Bethel kirken, der som den første kirke i Grønland blev opført på grønlandsk initiativ og betalt med spæk fra 4 hvaler.

Festdag

Den 28. april 2017 gik det ikke mindre festligt for sig, da Bethel indledte et nyt kapitel i sin lange historie. Efter at have stået ødelagt og tom hen siden 2004, har en gennemgribende indvendig restaurering i 2016 gjort det muligt at åbne bygningen som museum. Direktør for Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Daniel Thorleifsen, var inviteret til at holde åbningstalen og Sisimiut børnekor slog tonen an. Bygningen vil fremover indgå som en del af Sisimiut & Kangerlussuaq Museum og huser nu en permanent delvist digital udstilling om religionsmødet i 1700 tallet.

- Det grønlandske museumsvæsen er blevet rigere i dag med åbningen af dette flotte rum som museum. Udstillingen, hvor man sætter Inuits tro og livsanskuelse og kristendommen op ved siden af hinanden, er nyskabende og lægger op til fortsat refleksion og dialog om betydningen af det religionsmøde, som fandt sted i 1700 tallet, sagde Daniel Thorleifsen

Købt for hvalspæk

Da kirken blev indviet i 1775 var kristendommen stadig ny i Grønland og det var ikke alle i Sisimiut området, der var døbte. Kirken er købt for hvalspæk indsamlet af den grønlandske menighed i byen. Det ved vi fra et brev, som de sendte til Danmark sammen med spækket, og som blev trykt på grønlandsk i en dansk avis i 1773.

- Avisen med brevet er kirkens “dåbdattest“ og en original udgave kan ses i den den nye udstilling. Vi vil gerne vise, at det har været en brydningstid, og at der har været mange dilemmaer for de lokale i mødet mellem den nye og gamle tro. Skulle man tro på ådemaneren eller missionærens råd, når man ikke fik børn, eller når der var dårlig fangst?, sagde museumsleder på Sisimiut & Kangerlussuaq Museum Christine Løventoft.

Fra kirke til skole

Efter bygningen ophørte med at være kirke i 1920’erne, blev den bygget om til skole og indrette med 2 skolestuer. Det var i den forbindelse, at søjlerne og inventaret blev fjernet. Det eneste inventar, der er bevaret, er de gamle kirkemalerier, der nu er tilbag i den tidligere kirkesal. Søjlerækken er i 2016 blevet genetableret og de hvide vægge er blevet malet blå og røde, efter en farveprøve til museets overraskelse afslørede, at dette var væggenes oprindelige farver.

For ikke at dække de smukke gamle vægge med plancher har museet valgt at lægge alle tekster ned i 3 touchskærme. På denne måde har det været muligt at få plads til 4 sprog, således at der også er et tilbud til de mange turister, som besøger museet hvert år.

Flere fonde gav støtte

Udstillingen støttet af Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond. Restaureringen er udført med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og flere års overførte midler fra museets driftsbudget. Det er Center for Bygningsbevaring, der har været rådgiver på restaureringsprojektet.

Powered by Labrador CMS