Medarbejder indgår forlig med Avannaa om fyring fra museet

Avannaata Kommune har benyttet sig af en advokat til at indgå forlig med Mads Mitchell, der blev fyret fra Ilulissat Kunstmuseum i marts. Det undrer SIK, som påpeger, at den slags normalt foregår gennem kommunens HR-afdeling.

En kontroversiel fyring af en medarbejder på kunstmuseet i Ilulissat har fået sin afslutning.

SIK’s kritik:

Kommunen foretog en partshøring med fire begrundelser for den påtænkte afskedigelse af Mads Mitchell for så at afskedige ham med en helt ny begrundelse, nemlig at man ”Ud fra en samlet vurdering af samarbejdet i prøvetiden” afskedigede ham med fem dages varsel til den 16. marts 2022.

Den angivne begrundelse for opsigelsen er reelt intetsigende, og efterlader af gode grunde modtageren af en sådan begrundelse med et stort spørgsmålstegn.

Kommunaldirektøren skrev en sms til en ekstern person (Jim Lyngvild) inden partshøringen var afsluttet, hvor det indikeres, at kommunen tilsyneladende havde besluttet sig for at afskedige Mads Michell inden prøvetidens udløb. Ud over det problematiske omkring viderebringelse af fortrolige oplysninger til tredjemand, indikerer dette ligeledes, at man ikke tog partshøringen alvorlig.

Kommunen har i sit afskedigelsesbrev ikke ulejliget sig med at kommentere på det partshøringsbrev som Mads Michell skrev til kommunen.

Den fyrede medarbejder Mads Mitchell, som er manden bag den ligeså kontroversielle udstilling af Jim Lyngvild, er nu mundet ud i et forlig om en måneds løns godtgørelse til Mads Mitchell.

- Jeg er lettet over forliget, fordi jeg føler det er et bevis på at jeg ikke har gjort noget forkert, siger Mads Mitchell til Sermitsiaq.AG.

- Men jeg er også både glad og ked af det. Jeg er ked af forløbet. Jeg forstår stadig ikke hvorfor jeg skulle fyres. Men jeg er glad for godtgørelsen, fordi jeg føler jeg er blevet renset for de anklager, der forelå under fyringen. Jeg er stadig ked af, at jeg skulle forlade museet på den måde.

SIK kritiserer forløb

Mads Mitchell har kørt sagen gennem sin fagforening SIK, som undrer sig over at kommunen har brugt en advokat til at håndterer sagen. SIK, har sendt et brev til advokaten hvor de har opridset en række kritikpunkter, og kort tid efter er advokaten vendt tilbage med en forligsaftale om en måneds løn i godtgørelse til Mads Mitchell.

Efter SIK’s opfattelse efterlader forløbet af denne sag det klare indtryk, at Avannaata Kommunia fra start til slut har behandlet denne afskedigelsessag på en kritisabel og uhensigtsmæssig måde, som desværre efterlader tvivl om, hvorvidt afskedigelsen af Mads Michell er sket på et oplyst grundlag og er sagligt funderet.

- Det har nemlig mildt sagt været en rodet forestilling vi her har været vidne til, og det er SIK’s håb, at denne sag kan være medvirkende til, at kommunen strammer op på sin sagsbehandling i personalesager, herunder i afskedigelsessager, siger Sekretariatschef i SIK, Bjarne Petersen, til Sermitsiaq.AG.

Normalt at afskedige folk i prøveperioden

Når der er aftalt prøvetid mellem parterne har arbejdsgiveren i prøvetiden en videre ret til at afslutte ansættelsesforholdet, sammenlignet med ansættelsesperioden efter en prøvetid, men forløbet i denne sag har været så rodet, at den fyrede medarbejder har fået godtgørelse for fyringen, hvilket tyder på en indrømmelse fra kommunen mener SIK.

- At godtgørelsen ”kun” er på en 1 måned skal særligt ses i lyset af, at afskedigelsen skete i prøveperioden, men SIK vurderer samtidigt at forliget er en indikation af, at Avannaata Kommune erkender, at der er sket fejl i denne sag.

Dermed er første kapitel i sagen afsluttet. Tilbage står fortsat en politianmeldelse af kommunaldirektøren i Avannaata Kommunia for overtrædelse af tavshedspligten da han inden fyringen var på plads orienterede Jim Lyngvild om sagen i en sms.

Powered by Labrador CMS