K’aerngâk Nielsen modtager Nersornaat i sølv

Formanden for Inatsisartut, Mimi Karlsen, har den 25. januar 2024 tildelt Nersornaat i sølv til en borger i Savissivik for hans mangeårige virke i samfundet.

Gennem en digital forbindelse har en borger i Savissivik, K’aerngâk Nielsen modtaget Nersornaat i sølv af formanden for Inatsisartut torsdag den 25. januar.

K’aerngâk Nielsen modtog Nersornaat i sølv for sit mangeårige virke i lokalsamfundet, herunder varetagelsen af mange hverv såsom kommunefoged i perioden 1970 til 1975, kommunalbestyrelsesmedlem i perioden 1975 til 1987 og medlem af menighedsrådet igennem mange år.

- Du er født i Savissivik og bor stadig i Savissivik og har ernæret dig som fanger og er fortsat aktiv i dit erhverv. Formandskabet bemærker, at særligt sælfangst har udgjort en ikke ubetydelig del af din og din families livsgrundlag - og fortsat udgør en vigtig del, begrunder formanden for Inatsisartut blandt andet tildelingen af anerkendelsen.

Fanger, fodboldsspiller og klimaaktivist

K’aerngâk Nielsen har igennem sit liv som fanger, også været en engageret fodboldsspiller i sine unge dage, bemærker formandsskabet i Inatsisartut. Han har som ung rejst to gange årligt til Upernavik på hundeslæde for at spille fodbold.

- Det må siges, at være en usædvanlig kombination af 2 meget forskellige aktiviteter, som kræver hver sin indsats og styrke. Det siges endda også, at du ikke fandt slæderejsen til Upernavik særlig lang. Det er nok de færreste, der vil kunne forstå det i dag. Du har derfor naturligt nok også, vundet flere hundeslædevæddeløb over årene, siger Mimi Karlsen i sin tale.

K’aerngâk Nielsen fra Savissivik får også anerkendelsen Nersornaat i sølv for sit engagement i projektet omkring Pikialasorsuaq. Han har igennem sin medvirken til arbejdet deltaget ved ICC møder i Alaska om klimaforandringer.

Powered by Labrador CMS