ICC-formand: Klima og krig ligger øverst på dagsordenen

ICC har særligt fokus på to dagsordener: Ruslands invasion af Ukraine og klimaet. Desuden har Sara Olsvig som ny international formand en personlig ambition.

Her ses delegationen fra ICC Generalforsamlingens åbning den 19. juli 2022.

ICC har valgt Sara Olsvig som ny international formand. Det stod klart i sidste uge, da organisationen afholdt generalforsamling. Selvom formanden er ny, så fortsætter arbejdet i samme ånd.

Det forklarer den nyudnævnte formand.

ICC, der arbejder for at fremme inuits interesserer og rettigheder internationalt, har et bredt fokus - lige fra sikkerhed og sundhed til sprog og kultur.

Ekstremt pres

Ikke desto mindre ligger to emner særlig højt på dagsordenen. Den ene er - ifølge Sara Olsvig - altoverskyggende, nemlig Ruslands invasion af Ukraine.

- Den har store konsekvenser for samarbejdet i Arktis. Krigen har skabt en situation, som påvirker alle nationer og oprindelige folk i Arktis, siger hun.

Sara Olsvig forklarer, at krigen blandt andet er problematisk, fordi ICC har medlemmer, der bor i Rusland.

- Vi er under ekstremt pres i forhold til at opretholde kontakten, som ICC har brugt fire årtier på at bygge op. Fællesskabet er utrolig værdifuldt - og det skal vi forsøge at værne om:

- Det betyder, at vi kommer til at træde meget varsomt.

Stor bekymring

Det skyldes blandt andet, at ICC aldrig før har stået i en lignende situation.

ICC er - ifølge Sara Olsvig - nødt til at tage højde for, at der er stor forskel på de demokratiske lande og et land som Rusland, hvor situationen er en helt anden.

- ICC er en demokratisk organisation, som gennem sit virke har skabt en omfattende platform, hvorfra vi fremmer Inuits rettigheder internationalt, også Inuit i Chukotkas rettigheder. Det gør vi gennem dialog og diplomati, og det vil fortsætte med at gøre.

Organisationen var med til at stifte Arktisk Råd i 1990'erne og har status af permanent deltager i rådets arbejde. Arktisk Råds arbejde har - siden Rusland invaderede Ukraine - været sat på pause.

- ICC har alle årene bidraget til arbejdet i Arktisk Råd, både ved selve rådsmøderne og gennem de forskellige arbejdsgrupper, og har i høj grad været med til at forme den institution Arktisk Råd er i dag, siger hun og tilføjer:

-Derfor er vi meget bekymrede over pausen i Arktisk Råd. Hvad der står tilbage, når konflikten forhåbentlig engang er ovre, er svært at sige. Men ICC vil kæmpe for, at Inuit fortsat sidder med ved bordet, når forhandlinger og drøftelser omhandler Arktis.

Alle emner er vigtige

Foruden krigen nævner Sara Olsvig klimaforandringerne, som en af de helt store udfordringer, som organisationen står over for. Her vil fokus særligt være på det maritime miljø og Det Arktiske Ocean.

- Vi har en stor opgave i at sikre, at kampen mod klimaændringerne også er en demokratisk kamp, som inkluderer oprindelige folk. Vores hverdag og levevilkår påvirkes synligt og direkte af klimaforandringerne, samtidig kan vi være del af løsningen.

Sara Olsvig forklarer, at ICC fortsat vil prioritere deres indsatser i forbindelse med klimaforandringer, biodiversitet og kravet om en bæredygtig udvikling internationalt, som noget af det vigtigste.

- Alle emner er vigtige, men det er noget af det, vi kommer til at have særlig fokus på.

ICC har siden 1982 haft såkaldt ECOSOC akkreditering i FN, hvilket betyder, at ICC sammen med andre af verdens oprindelige folks organisationer har direkte adgang og taleret til FN møder. Samtidig har ICC for nyligt opnået særlig konsultativ status i den international maritime organisation IMO.

Næste generationer

Sara Olsvig har desuden en personlig ambition om, at ICC bliver mere åbne om organisationens arbejde og mere inkluderende for det omkringliggende samfund, særligt for ungdommen.

- Jeg ønsker, at tage godt imod unge inuits anbefalinger. Det kommer vi til at arbejde med. Vi skal lære af dem, og de skal have erfaringer med det internationale:

- Vi har et ansvar for, at de næste generationer kommer med i det store og vigtige arbejde ICC udfører.

Powered by Labrador CMS