Grønlandsk test-tilpasning sat i bero

I starten af året meldte socialministeren ud, at de nationale forældrekompetenceundersøgelser skulle sprog- og kulturtilpasses Grønland. Men nu er arbejdet sat i bero, fordi det viste sig mere omfattende end først antaget. I stedet skal der laves forundersøgelse i 2024.

I marts præsenterede den danske socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Soc.) sammen med socialordførere fra en række af folketingets partier aftalen på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026. Iblandt projekterne var en oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandsk. Men det arbejde er nu udskudt og erstattet af en forundersøgelse i 2024, der skal danne grundlag for en senere stillingtagen til videre proces.

I foråret præsenterede den danske social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil aftalen på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026 (SSA-aftalen). Blandt initiativerne var en grønlandsk sprog-og kulturtilpasning af de nationale forældrekompetenceundersøgelser, som de danske kommuner bruger til at vurdere grønlandske forældres evner forud for anbringelse af et barn.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Både Institut for Menneskerettigheder og flere eksperter har i skarpe vendinger kritiseret brugen af danske test på grønlandske familier, fordi de ikke giver et retvisende billede af forældrenes kompetencer og følelsesliv, og at der dermed er risiko for, at børn fjernes fra deres forældre på et uberettiget grundlag.

Omfattende arbejde

Men dette arbejdet er nu sat i bero, hvilket fremgår af den netop indgåede SSA-aftale for 2024-2027. Heri står der at ”initiativet om oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandsk ikke kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme i 2023. I stedet vil der blive foretaget en forundersøgelse i 2024, som skal danne grundlag for en senere stillingtagen til videre proces.”

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her:

Powered by Labrador CMS