Biskoppen: En præst skal have en god situationsfornemmelse

Biskop Paneeraq Siegstad Munk er meget ked af hændelsesforløbet under en begravelse i Qaqortoq den 23. december 2023. Hun tager afstand fra præstens opfordringer til de efterladte om at fortsætte ceremonien, på trods af at kisten var gået i stykker og den afdøde lå tilfældigt på jorden.

Biskop Paneeraq Siegstad Munk vil arbejde for at der ikke sker flere lignende hændelser som begravelsen i Qaqortoq den 23. december. Men hun er bekymret for at de billige standardkister kan give flere problemer.

Biskoppen har endnu ikke svaret familien om deres henvendelse om hændelsesforløbet under en begravelse i Qaqortoq den 23. december 2023. En familie i sorg fik uventet byrde og ubeskrivelig chok, da præsten valgte at fortsætte begravelsesceremonien, til trods for at den afdøde lå tilfældigt på jorden med ødelagte kisterester under og over sig.

Men hun er villig til at svare på Sermitsiaq.AG's spørgsmål om det er normalt at en præst blot fortsætter en begravelsesceremoni når et gravsted er for smal:

- Nej, det er ikke normalt og det er ikke i orden. En præst skal have en god situationsfornemmelse og være trøstende og sørge for, at en begravelse finder sted så trygt som muligt, svarer biskop Paneeraq Siegstad Munk.

Hun vil dog ikke svare på, om det får konsekvenser for pågældende præst, men svarer generelt at der bliver talt indgående med præster, hvis der er foregået uventede og uhensigtsmæssige hændelser:

- Vi samler alle landets præster hvert andet år og drøfter vores præstegerning og vi skal samles og holde møde i år. Det er helt sikkert, at vi kommer til at tale om hvordan, vi kan afvikle begravelser med de vilkår der er i dag.

Kister bestilles fra Danmark

Biskoppen understreger, at præsten eller menigheden i et givent sted ikke selv vælger kister der skal bruges til begravelser, da det er ligkisteforeningerne der sørger for deres medlemmers kister. Biskoppen lægger ikke skjul på, at hun er bekymret for kvaliteten af kisterne:

- Vi er opmærksomme på, at man i Grønland ikke længere er selvforsynende med kister, og at ligkisteforeningerne bestiller standardkister fra Danmark. Vi ved, at kisterne er i skrøbelige kvalitet, og det har medført bekymringer og problemer, forklarer biskop Paneeraq Siegstad Munk overfor Sermitsiaq.AG.

Kommunen har ansvaret for gravsteder

Biskoppen fremhæver også hvordan ansvarsfordelingen er i forbindelse med begravelser:

- En kommune skal sørge for rigtige mål til en afdøds sidste hvilested, en ligkisteforening skal sikre gode og solide kister til afdøde og menighedens præster skal have en god situationsfornemmelse under begravelser.

- Men viser den ulykkelige og chokerende begravelse i Qaqortoq ikke, at bispeembedet bør stramme op om krav til kvaliteten af kister der skal bruges til begravelser samt krav om hvordan en begravelsesceremoni skal foregå?

- Jo, sådanne hændelser skal ikke ske, og vi er flere parter, der skal finde en løsning sammen. Vi som menighedens øverste embede, kommunen der sørger for de tekniske dele og ligkisteforeningerne der sørger for deres medlemmers kister og øvrige omstændigheder omkring en begravelse, forklarer biskop Paneeraq Siegstad Munk overfor Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG arbejder på at indhente kommentar fra ligkisteforeningen i Qaqortoq om de omtalte standardkister der i dag bliver bestilt fra Danmark.

Powered by Labrador CMS