Voldgift: Udvalg vil have kulegravet beslutningsgrundlag for uran-forbud

Revisionsudvalget ønsker, at der indledes en undersøgelse af, om Inatsisartut havde samtlige relevante oplysninger vedrørende uranlovens konsekvenser og risikoen for et gigantisk erstatningskrav, da loven blev vedtaget.

Energy Transition Minerals (ETM), tidligere Greenland Minerals, har anlagt en voldgift og har opgjort sit erstatningskrav til 76 mia. kr.

Sagen om voldgiften mellem mineselskabet Energy Transition Minerals (ETM) og Grønland/Danmark tager nu en ny drejning rent politisk.

I forbindelse med revisionen af landskassens regnskab for 2022 har Revisionsudvalget nemlig fremsat et ønske om en afdækning af selve beslutningen om genindførelsen af uranforbuddet i efteråret 2021.

Uranforbuddet spiller en hovedrolle i, at ETM har anlagt voldgiftssag og opgjort et gigantisk krav om erstatning på 76 mia. kr.

Revisionsudvalget har i forbindelse med behandlingen af landskassens regnskab haft Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling i samråd om voldgiftssagen - samrådet fandt sted i sidste uge.

Havde Inatsisartut samtlige relevante oplysninger?

Under samrådet ville Revisionsudvalget blandt andet have svar på, om Inatsisartut lavet lovgivning uden at have kendskab til alle oplysninger vedr. uranlovgivning samt mulige konsekvenser.

Efter samrådet har Revisionsudvalget 11. november skrevet en betænkning, hvor udvalget ønsker yderligere afdækning af sagen:

- Revisionsudvalget ønsker en afdækning af den førte uranpolitik fra de første ansøgninger om efterforskning af kritiske mineraler frem til 2022, hvor voldgiftssagen blev anlagt. Afdækningen skal omhandle relevante beslutninger og materialer til brug for beslutningerne.

- Der ønskes særligt fokus på, om Inatsisartut har været i besiddelse af samtlige relevante oplysninger vedrørende uranlovens konsekvenser og risikoen for, at Selvstyret kunne forsøges pådraget et erstatningsansvar inden Inatsisartut behandlede og vedtog uranloven på efterårssamlingen 2021.

Revisionsudvalgets betænkning med ønsket om en undersøgelse skal behandles i dag i Inatsisartut. Naalakkersuisut oplyser i et svarnotat, at man vil udarbejde en afdækning, som ønsket af udvalget.

Powered by Labrador CMS