Visit Greenland om krydstogtturisme: Det er det vilde vesten

På turistmessen Vestnorden deler turistorganisationer fra Island, Førøerne og Grønland erfaringer og udfordringer med hinanden. Et af de områder, der får opmærksomhed, er krydstogtturisme, som den seneste tid er blevet debatteret her i landet.

Direktør i Visist Greenland, Anne Nivíka Grødem, påpeger, at der mangler lovgivning omkring koordinering af krydstogtsturismen.

Et af turistbranchens hotteste emner her i landet er krydstogtsturisterne. Under corona manglede man dem. Nu er de tilbage i hobetal, vil nogle sige.

Både kommuner, bygderepræsentanter og Visit Greenland har betænkeligheder ved de mange mennesker, der kommer på én gang, når flere eller store skibe lægger til. Derfor er det også nødvendigt at tage stilling til, hvordan vi regulerer og koordinerer cruiseturismen, understreger Visit Greenlands direktør.

- Det er det vilde vesten. Lige nu er der ikke noget rammeværk til at sikre den rette koordinering. Vi har ikke de lovgivningsmæssige rammer til at håndtere det, og i praksis er det havnene der afgør hvilke skibe der anløber hvor og hvornår, siger Anne Nivíka Grødem til Sermitsiaq.AG.

Taler om kapacitetsbegrænsning

Før krydstogtsæsonen begyndte regnede Visit Greenland med 388 anløb i år. I løbet af sommeren har der været udfordringer med flere skibes ankomst på samme dag og både borgmesteren i Nord Palle Jerimiassen og Borgmester i Syd Stine Egede råber vagt i gevær.

De taler om, at det kan blive nødvendigt med en kapacitetsbegrænsning, og Stine Egede klager over dårlig eller helt manglende information om de forskellige anløb. Det bakker Visit Greenland direktør op om.

- Havneagenterne meddeler Visit Greenland, hvilke skibe der anløber, og som en service til turismeerhvervet vedligeholder og opdaterer vi en offentlig tilgængelig anløbsliste på vores hjemmeside.

Listen er lavet så det lokale erhvervsliv ved hvilke skibe der kommer hvornår, hvor mange gæster der er ombord osv., så de på den måde kan klargøre til ryk-ind. Får vi ikke informationer om ændringer eller aflysninger, jamen så vil der opstå overraskelser lokalt hvilket ikke er optimalt for hverken gæsterne eller erhvervslivet, siger direktøren.

Gæster og kapacitet skal matche

Det er i udgangspunktet pladsen på havnen,der afgør om et skib kan anløbe eller ej, men en egentlig koordinering af anløbene sker ikke, og det er her problemet ligger, påpeger direktøren. Agenterne har ikke nødvendigvis overblik over kapaciteten til at håndtere 1000 gæster eller mere om dagen i de forskellige bygder og byer.

- Der mangler en koordinerende indsats, som skal sikre, at antallet af skibe og gæster matcher destinationernes kapacitet.

På Færøerne taler man om at lave kapacitetsbegrænsninger for krydstogtsanløb og hos Visit Greenland taler man om at det vil være hensigtsmæssigt at se på de lokale forhold, og sætte begrænsningerne med afsæt i den lokale kapacitet. Det vil dog kræve lovindgreb fra politisk side.

Skal stille krav til turister

Anne Nivika Grødem understreger, at det handler om, at anløbene ikke påvirker den lokale befolkning negativt, når de kommer.

- Det er så vigtigt at tilpasse sig til de hyperlokale forhold hvert enkelt sted, for der er kæmpe forskel på Ilimanaq, Oqaatsut og Ilulissat. Man er nødt til lokalt at finde ud af hvor grænsen skal være, og holde det op mod kapaciteten i forhold til de aktiviteter og den infrastruktur, der er til rådighed lokalt.

Og så er der i øvrigt masser af muligheder for at regulere på andre måder, mener Anne Nivíka Grødem.

- Vi skal også turde stille nogle krav til vores gæster. Man gør det på Svalbard og mange andre steder. Lige nu er vi et nemt sted at komme til som cruiseskib, for vi stiller ingen krav. Det er ikke det samme som restriktioner. For eksempel kan vi stille krav om, at man bruger lokale tilbud, lokale guider osv. Det er vi i en position til, at vi skal turde gøre.

Powered by Labrador CMS