Uranforbud stemt igennem med spinkelt flertal

Efter tre timers intens debat med beskyldninger og hed debat blev lov om uranforbud ved efterforskning og udvinding stemt igennem af et spinkelt flertal i Inatsisartut.

Bølger af beskyldninger på tværs af partier føg i salen, da Naalakkersuisuts lovforslag om at forbyde efterforskning og udvinding af uran blev debatteret. Tre timers debat blev afsluttet med en afstemning, hvor et snævert flertal i Inatsisartut stemte for loven, der med syvtommer søm slår fast, at uranudvinding i Grønland er forbudt.

Med loven kan Naalakkersuisut også lukke døren i for efterforskning af andre råstoffer, hvis det gennemsnitlige indhold af uran i den samlede ressource er over100 ppm.

11 stemte for loven, ni stemte imod loven mens Atassuts to medlemmer afstod fra at stemme.

Folkeafstemning spild af ressourcer

Under debatten gik bølgerne højt, hvor partierne beskyldte hinanden for ikke at inddrage befolkningen, når det gælder råstofudvinding.

- Vi stemmer for fremtiden, vi stemmer for en ren natur, som går i arv i generationer, sagde IA’s ordfører Mariane Paviasen blandt andet og sagde at hun så en folkeafstemning som spild af tid og penge direkte adspurgt af Nivi Olsen (D).

Det fik støttepartiets formand, Aqqalu Jeremiassen, op i det røde felt, da han så udtalelsen som respektløs og kompromisløs.

- Det er foruroligende, at vores samarbejdspartnere ser vores ændringsforslag som spild af penge og tid. Folkeafstemninger er gode redskaber, som vi kan bruge i vores arbejde. Og vi har tidligere set, at sådanne afstemninger skaber ro og stabilitet i vores politiske arbejde, sagde han og brugte EF-afstemning og selvstyre-afstemning som eksempler.

Erhvervssøjlen fjernes

Op til flere gange måtte IA’s Mariane Paviasen slå fast, at Inuit Ataqatigiit gik til valg på at genindføre forbud mod uran, og at partiet nu er i gang med deres arbejde for at indfri deres løfte til vælgerne. Lige så mange gange stod oppositionen og pegede på, at valget ikke var det samme som en folkeafstemning om uran.

- Jeg ser denne debat som en fjernelse af landets fjerde søjle, erhvervslivet, som vi ellers skulle udvikle, så vores efterkommeres fremtid kan sikres, sagde Nivi Olsen blandt andet og udtrykker ærgrelse over, at loven genindføres, da denne kan gøre investeringslysten mindre.

Begge de to ændringsforslag fra udvalget blev stem ned af koalitionen. Det var ændringsforslag om en folkeafstemning og om fjernelse af paragraf to i lovforslaget, der bemyndiger naalakkersusiut til at forbyde andre radioaktive stoffer, hvis det bliver aktuelt.

Powered by Labrador CMS