Uran og Kuannersuit: Naaja Nathanielsen har holdt borgermøder i Sydgrønland

Naalakkersuisut for Finanser, Ligestilling, Råstoffer og Justitsområdet, Naaja Nathanielsen (IA), har iværksat en række borgermøder i Grønland for at informere om uranloven og Kuannersuit-projektet. Der har været møder i Qaqortoq, Nanortalik, Narsaq og Narsarsuaq den forgangne weekend.

På en række brogermøder har Naalakkersuisut de seneste dage haft mulighed for at besvare spørgsmål fra borgerne og dele information om status på Kuannersuit-projektet samt uranloven.

På grund af vejrmæssige udfordringer og tidsbegrænsninger kunne møderne desværre ikke inkludere besøg i Igaliku og Qassiarsuk i denne omgang, oplyser Naaja Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

Målet med borgermøderne er ifølge Naaja Nathanielsen at oplyse borgerne om uranloven, som har været gældende i næsten to år. Hun påpeger at udformningen af loven tidligere har skabt politisk uenighed såvel som uenighed blandt borgerne.

Naalakkersuisoq har derfor ønsket at redegøre for den nuværende status vedrørende loven og projektet. Hun bemærker, at råstofsektoren er ved at vende tilbage til niveauet før Covid-19-pandemien, og at branchen generelt er i en positiv udvikling.

Loven har ikke begrænset udvikling

Naaja Nathanielsen oplyser, at Naalakkersuisut siden lovens vedtagelse ikke har været nødsaget til at tilbagekalde nogen licenser på grund af overtrædelser af uranloven hvilket var blandt bekymringerne, der blev rejst under lovens debat - om den ville hæmme udviklingen. Under borgermøderne har de mest centrale paragraffer i loven og deres betydning været emne for diskussion.

Naalakkersuisut har i år afvist to ansøgninger fra Energy Transistion Minerals (tidligere Greenland Minerals), henholdsvis den 1. juni og den 7. september, vedrørende Kuannersuit-projektet. Disse afgørelser kan indbringes for en domstol inden for et år. Derudover har Energy Transistion Minerals (ETM) indbragt Selvstyret for en voldgiftsret i Danmark og inkluderet den danske regering i sagen.

Det har affødt debat om erstatningskravene fra ETM. På borgermøderne har Naaja Nathanielsen gennemgået argumenterne fra både ETM og Selvstyret.

Bekymring over erstatningssag

På trods af at projketet og sagen er dækket betydeligt i medierne, så mener naalakkersuisoq fortsat, at det er vigtigt at tage det op på borgermøder, hvor befolkningen har mulighed for at stille direkte spørgsmål.

- Der er blevet spurgt om erstatningskravet og dets potentielle konsekvenser samt risikoen for, at loven omgøres i fremtiden. Borgerne har delt forskellige holdninger og tanker på tværs af møderne, og der er blevet stillet mange konstruktive spørgsmål, fortæller Naaja Nathanielsen.

Flere borgere har også udtrykt interesse for status på andre projekter og for erhvervsudviklingen generelt. Møderne har været præget af konstruktiv dialog og en positiv atmosfære, understreger hun.

- Jeg er taknemmelig for den åbenhed, som borgerne har udvist, og glad for det store engagement og de mange gode spørgsmål, der er blevet stillet på møderne. Diskussionen om Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet forventes at fortsætte i mange år fremover, og borgermøderne har bidraget til en mere oplyst og informeret debat om dette komplekse emne.

Powered by Labrador CMS