RÅSTOFFER

Uenighed om ressourceestimat ved Moriusaq

Bluejay Mining, der via datterselskabet Dundas Titanium i Grønland har en udvindingstilladelse til mineralet ilmenit fra Moriusaq, overvejer juridiske skridt mod den tidligere ledelse. Årsagen er et ressource-estimat fra 2022, der med et slag halverede forekomstens størrelse

I en aktuel børsmeddelelse og i en mail til Sermitsiaq giver den nye direktør i Dundas Titanium, Eric Sondergaard, udtryk for, at ressourceestimatet fra 2022, der førte til en nedgradering af ressourcens størrelse ”kom som et chok for alle aktionærer inklusiv ham selv”

I en børsmeddelelse fra september 2023 meddelte det britiske råstofselskab Bluejay Mining, at det ikke var i datterselskabet Dundas Titanium eller dets aktionærers interesse at fremme Dundas-projektet som eneudvikler. Og at moderselskabet derfor heller ikke ville forsætte med yderligere økonomiske forpligtelser til projektet.

ABONNENTER

Denne artikel er fra en af Mediehusets aviser. 

Fremover vil historier som denne kræve abonnement.

God læselyst, og god fornøjelse.

Halvering af ressourcen

Den overraskende udmelding kom i forlængelse af et revideret estimat af ilmenit-ressourcen på baggrund af boreprøver og analyser foretaget i 2022 af det australske rådgivende mineselskab Palaris og det danske rådgivende ingeniørfirma GEO. De kom frem til et estimat på 29,7 millioner ton indeholdende knap 2 procent ilmenit, hvilket var en halvering i forhold til estimatet fra 2019, der lød på 59,3 millioner ton indeholdende 3,26 procent ilmenit.

Skulle projektet overleve, ville det derfor kræve en finansiel partner, udtalte daværende direktør Bo Møller Stensgaard til Sermitsiaq. Få måneder senere var både han og daværende leder Hans Jensen fortid i Dundas Titanium. 

Et chok for aktionærerne 

En ny ledelse blev 15. marts 2024 konstitueret med en gammel kending i spidsen nemlig Roderick McIllree, der også tidligere har stået i spidsen for selskabet, og som også sidder i bestyrelsen af Nikkeli Greenland. Tidligere har han været direktør for Greenland Minerals and Energy (der senere kom til at hedde Greenland Minerals og i dag Energy Transition Minerals). Det var også Roderick McIllree, der i sin tid stiftede selskabet Greenland Gas and Oil.

Derudover er australske Eric Sondergaard indtrådt som ny formand for bestyrelsen i Dundas Titanium.

Bluejay Mining har på baggrund af deres interne undersøgelse valgt at se bort fra 2022-estimatet på Dundas Titanium-projektet og i stedet genindsætte de højere estimater fra 2019. Derudover skriver selskabet, at de ”overvejer deres juridiske muligheder vedrørende personer involveret i ressourcevurderingsprocessen, herunder tidligere medlemmer af ledelsen."

 I en aktuel børsmeddelelse og i en mail til Sermitsiaq giver Eric Sondergaard udtryk for, at ressourceestimatet fra 2022, der førte til en nedgradering af ressourcens størrelse ”kom som et chok for alle aktionærer inklusiv ham selv” 

Ifølge Eric Sondergaard indledte den nye bestyrelse derfor en uafhængig intern gennemgang af 2022-borekampagnen, som de ikke fandt korrekt og retvisende: 

– Vores arbejde blev udført af uafhængige, globalt anerkendte råstofeksperter og rejste alvorlige bekymringer vedrørende udførelsen af 2022-borekampagnen, beslutningsprocesser og deraf følgende ressourceændringer. Den tidligere ledelses påstande om, at halvanden måneds ineffektiv efterforskning i 2022 er mere repræsentativ end den kontinuerlige treårige arbejdsstrøm, der går forud for den, er problematisk, udtaler Eric Sondergaard. 

Overvejer sagsanlæg

Selskabet har på baggrund af deres interne undersøgelse valgt at se bort fra 2022-estimatet og i stedet genindsætte de højere estimater fra 2019. 

Derudover skriver selskabet, at de ”overvejer deres juridiske muligheder vedrørende personer involveret i ressourcevurderingsprocessen, herunder tidligere medlemmer af ledelsen."

Hos Nalik Ventures, der har en mindre ejerandel på 1,2 procent i Bluejay Mining forsikrer senior investeringsrådgiver Per Buhl Olsen, at han stadig har en bestyrelsespost i Dundas Titanium. Dog lyder det, at de ikke har været involveret endsige orienteret om udskiftningerne i bestyrelsen.

Ingen kommentarer

Sermitsiaq har forgæves forsøgt at få fat i de tidligere medlemmer af bestyrelsen, og vi har også forholdt kritikken fra bestyrelsen for det danske minerådgivningsselskab GEO, der sammen med det australske minekonsulentfirma Palaris, stod for 2022-ressourceestimatet. Fra GEO lyder kommentaren: 

”Geo hjalp Dundas Titanium A/S og Bluejay Mining med en mere bæredygtig håndtering af kernematerialet fra Grønland. Denne håndtering omhandlede en sortering/sigtning af alt materialet fra Grønland, så kun de fraktioner, som blev udvalgt til yderligere analyse blev sendt til Nagrom i Perth, Australien. Geo har ikke foretaget nogen analyse af materialet, og har ikke nogen kommentarer til resultatet fra Australien.”

Sermitsiaq er ikke lykkedes med at få en kommentar fra australske Palaris inden for redaktionens deadline.

Dynamiske ressourceopgørelser

Hos GEUS vil forsker emeritus, Per Kalvig, ikke forholde sig til den konkrete sag, men siger, at det er normalt, at ressourceopgørelser ændres over tid

– Mineralefterforskning har til formål at påvise/afvise mulighederne for eventuel udnyttelse af en mineralforekomst. Vurderingerne baseres - blandt mange andre forhold - på en vurdering af forekomstens volumen og kvalitet. I løbet af efterforskningsperioden bliver disse estimater mere og mere sikre. Men fordi både priser og omkostninger indgår i afgrænsningen af en forekomst, er ressourceopgørelser dynamiske, og ændrer sig altid over tid, i både positiv og negativ retning. Da ressourceopgørelserne har stor økonomisk betydning, udarbejdes de af autoriserede, uafhængige, specialister, på baggrund af data fra licenshaverens feltarbejde.

Powered by Labrador CMS