Udfordret KNI må afvente redningsplan

Mod forventning lykkedes det ikke for KNI før årsskiftet at få lavet en langsigtet redningsplan sammen med Selvstyret. Det selvstyreejede selskab ser ind i en mørk fremtid under de nuværende servicekontrakt-vilkår, erkender såvel Selvstyret som KNI-ledelsen.

Da KNI A/S fremlagde sit årsregnskab tilbage i august sidste år var det med en forventning om, at man inden 2024 kunne lande et nyt aftalegrundlag med Selvstyret. Det er ikke lykkedes, meddeler administrerende direktør Jeppe Jensen til Sermitsiaq.AG.

- Servicekontrakterne er faldet på plads, og indeholder i høj grad de samme vilkår og betalinger som sidste år. De fremadrettede udfordringer er ikke adresseret i servicekontrakterne, og vil blive adresseret i arbejdet om servicekontrakter i det nye år, lyder formuleringen fra Jeppe Jensen.

Færre kunder

Problemet for KNI er, at der bliver færre og færre kunder de steder, hvor selskabet driver butikker. Siden år 2000 og frem til i dag er antallet af indbyggere reduceret med 6000, hvilket gør ondt på selskabets forretningsgrundlag. Samtidig slæber det selvstyreejede selskab rundt med et stort og milliondyrt renoveringsefterslæb. Og skandalesagen med de manipulerede lageropgørelser viste, at selskabet langt fra tjente så mange penge, som man igennem en lang årrække troede, hvilket har ført til en nedskrivning af egenkapitalen på 435 millioner kroner før skat.

Jeppe Jensen skriver i den seneste årsrapport, at der har været en gunstig erhvervsudvikling i Uummannaq og i Upernavik distrikter, men i de øvrige distrikter mindskes de lokale økonomier.

- Hvilket sætter indtjeningen under pres. Det er kritisk for KNIs evne til selv at finansiere de nødvendige investeringer i butikker og lagre, fastsår topchefen.

Hasteopgave

Det er forklaringen på, at det haster med en ny aftalemodel mellem Selvstyret og selskabet, understreges det i beretningen, hvor det bliver tilføjet: ”Denne dialog er påbegyndt, og det er vores forventning, at en konklusion herom nås inden udgangen af 2023”.

Hos Selvstyret har man også erkendt, at det er nødvendigt med en ny model, der rækker ud i fremtiden. Af Landskassens Regnskab 2022, som blev endelig afsluttet den 2. maj 2023, skriver daværende Naalakkersuisoq for Finanser Naaja H. Nathanielsen:

”Bestyrelsessekretariatet har dertil i 2022 været med til at sikre den fortsatte drift af KNI A/S, på baggrund af sagen med varelager manipulation. Sagen er midlertidigt løst igennem tillægsbevillingssag i 2022, som har medført at selskabet fortsat kan leve op til sine forpligtelser overfor eksterne långivere på samlet over 1 mia. kr. Arbejdet med langtidssikring af koncernens økonomiske fundament forventes afsluttet i 2023”.

Trods det presserende behov for en løsning er den således ikke på plads endnu.

Endnu ingen Neqi-afklaring

Det er ikke alene KNI’s varedivision, der er udfordret.

Slagteriet i Sydgrønland, datterselskabet Neqi, kører i den grad på pumperne, der i det seneste regnskabsår realiserede et underskud på 2,5 millioner kroner efter at have været igennem et sandt stormvejr, da det viste sig, at egenkapitalen ikke var i plus, men i et stort minus på grund af uberettigede transaktioner internt i KNI-koncernen.

- Der er endnu ikke kommet en afklaring på den fremtidige konstruktion af Neqi, oplyser Jeppe Jensen til Sermitsiaq.AG og tilføjer:

- Der arbejdes ud fra flere scenarier – herunder også en udvidelse af ejerkredsen. Da der pågår drøftelser omkring dette emne, kan jeg ikke at oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS