Tidligere KNI-chef tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk

Får anklagemyndigheden medhold af Kredsretten i Sisimiut, vil en tidligere regnskabschef i KNI A/S stå til anstaltsanbringelse i fire år.

Grønlands Politi er færdig med at efterforske sagen mod den tidligere regnskabschef i KNI A/S, og han står nu tiltalt for såvel bedrageri som adskillige tilfælde af dokumentfalsk.

Af anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG er i besiddelse af, fremgår det, at forholdene er begået over en længere årrække fra 2014 og frem til bortvisningen i maj 2021.

Bedrageri

Igennem sit arbejde ved KNI A/S finder anklagemyndigheden det bevist, at regnskabschefen forud for den 1. april 2017 og frem til den 1. maj 2021 vildledte lønafdelingen i KNI, ”så tiltalte skulle oprettes i lønsystemet og fremadrettet have udbetalt sin løn gennem lønsystemet, uagtet at der ikke var indgået en aftale herom”, står der i anklageskriftet vedrørende bedrageriforholdet

Det oplyses yderligere, at han herved ”uberettiget fik udbetalt ikke under 3,3 millioner kroner, ligesom KNI A/S led et formuetab på ikke under 5,8 millioner kroner”.

Desuden står han tiltalt for at forfalske underskrifter, ændre fakturabeløb efter godkendelse og oprette fiktive mails, hvor det fremstod som om, at diverse fakturaer til udbetaling var godkendt højere oppe i systemet.

28 forhold om dokumentfalsk

Forholdene om dokumentfalsk drejer sig om 28 forhold, begået helt tilbage fra den 31. august 2014 og frem til den 28. februar 2021, fremgår det af anklageskriftet, som noterer, at ”alt sammen med henblik på at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, og hvorved tiltalte uberettiget fik overført ikke under 2,1 millioner kroner til sine konti”.

Anklageskriftet er dateret den 22. august sidste år, men selve retssagen er først berammet til at blive afviklet senere i år.

Chefanklager Mariam Khalil fra Grønlands Politi oplyser til Sermitsiaq.AG, at Kredsretten i Sisimiut har berammet straffesagen til den 10. maj samt dagene fra den 13. til 16. maj.

To spor

Sagen mod den tidligere regnskabschef har kørt ad to spor. Et civilretligt, som blev afgjort i december sidste år og nu straffesagen, som Grønlands Politi har efterforsket.

Tilbage ved årsskiftet 2020/2021 blev en specialenhed hos revisionsselskabet PwC hyret af KNI til at undersøge anklagerne om regnskabsmanipulationer, som Sermitsiaq havde afsløret på baggrund af en whistleblower-henvendelse. Det var under det omfattende revisionsarbejde, at forholdene om bedrageri og dokumentfalsk dukkede op.

Det fik KNI A/S til at rejse krav mod manden om at tilbagebetale cirka 5,4 millioner kroner, som han uberettiget havde tiltusket sig. Han nægtede, og KNI blev derfor nødsaget til at forfølge kravet via domstolene.

KNI vandt

I den civilretlige sag fik KNI medhold i byretten ved en dom den 8. juli 2022. Sagen blev imidlertid anket og først den 7. december 2023 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom, som pålagde den tidligere regnskabschef at tilbagebetale 5,4 millioner kroner plus renter og sagsomkostninger ved begge retsinstanser.

Den tidligere regnskabschef er bosiddende i Københavns-området, hvilket er forklaringen på, at den civilretlige sag blev afviklet ved en dansk domstol.

Få det fulde overblik over KNI-skandalesagen (klik her)

Powered by Labrador CMS