Tanbreez underskriver aftale i syd

Der er bekymringer fra flere sider i forbindelse med den udvindingstilladelse Tanbreez Mining Greenland A/S har fået til Killavaat Alannguat i Sydgrønland, men selskabet maner til besindighed.

Fra venstre ses Tanbreez-medarbejder Bolette Maqe Nielsen, Naalakkersuisoq for Råstoffer, Jens-Frederik Nielsen, og Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Kommune Kujalleq, Simon Simonsen.

Tirsdag deltog en repræsentant fra Tanbreez, lokalpolitiker Simon Simonsen (S) og Naalakkersuisoq for råstoffer, Jens-Fredrik Nielsen, i en underskriftceremoni om udvindingstilladelse til mineraludvinding ved Killavaat Alannguat i Sydgrønland. Og det er en glædelig dag, understreger mineselskabet i en pressemeddelelse.

- Tanbreez er umådelig glade for at have opnået udvindingstilladelsen for dets multi-mineralske forekomst i Sydgrønland, skriver de.

Selskabet er dog opmærksomme på, at flere interessenter er nervøse over udviklingen med mineprojektet. De har blandt andet noteret sig, at der er nogle, som har forvekslet den forekomst, der skal udvindes, med andre særligt sjældne jordarts forekomster.

- I modsætning til disse forekomster indeholder Tanbreez-forekomsten ikke Thorium eller Uran og selskabet har ingen intentioner om at producere nogle af disse elementer, selv hvis de var til stede, hvilket de ikke er, lyder det.

Ingen radioaktive grundstoffer

Det bekræftes også i et paragraf 37 svar fra Naalakkersuisoq for Råstoffer Jens-Frederik Nielsen (D) til Sofia Geisler (IA), at udvindingstilladelsen ikke omfatter udvinding af radioaktive grundstoffer.

Men også fiskerne i syd har deres betænkeligheder. De er bekymrede for torskefiskeriet og anlæggelse af en havn i Killavaat Alannguat. De mener, at størstedelen af torskefiskeriet foregår i et område, der vil blive berørt. Det genkender direktøren hos Tanbreez dog ikke.

- Jeg er overrasket over, at 70% af torsken kommer fra denne fjord, da det er sjældent at se, folk der fisker i området omkring den foreslåede mine. Den undersøgelse, vi foretog, vidste at projektet kun vil have lidt eller slet ingen effekt på torsken, siger Greg Barnes, til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at alle miljøundersøgelser, der går tilbage til 1980'erne, har vist, at malmen og affaldet i området ikke er kemisk reaktivt.

- Imidlertid har dette aspekt været løbende overvåget, siden virksomheden først blev involveret i omkring 2001. Selv i dag opretholder vi en række overvågningsudstyrsstationer på stedet, der måler ting som regn, snefald, vind, temperatur og så videre.

- Overvågning vil være kontinuerlig under hele operationen, men indtil videre er der ikke fundet negative miljøaspekter af vores uafhængige konsulenter, siger Greg Barnes.

Verdensarvsområdet bekymrer

Miljøorganisationerne Noah og Urani Naamik er også bekymrede over, at det nærliggende verdensarvsområde Kujataa slet ikke spiller en rolle i mineprojektet.

Selvstyret oplyser i et paragraf 37 svar til Sofia Geisler, at Tanbreez' tilladelsesområde ikke er beliggende i det beskyttede UNESCO delområde 5, og at der derfor ikke kræves udarbejdelse af konsekvens analyse af mineprojektets indvirkning på Kujataa.

Departementet for Kultur, Uddannelse og Kirke oplyser i samme paragraf 37 svar, at man denne måned har modtaget en henvendelse fra UNESCO, hvor de blandt andet beder om at få oplyst status på Tanbreez projektet.

Der arbejdes derfor på nuværende tidspunkt på en besvarelse til UNESCO, som omhandler Tanbreez, lyder det.

Powered by Labrador CMS