Stort projekt godkendt: Disko Bay Seagate vil bygge kajanlæg ved lufthavn i Ilulissat

Disko Bay Seagate A/S har fået grønt lys til at bygge kajanlæg ved lufthavn i Ilulissat. Kommunalbestyrelsen har mandag 22. januar godkendt behandlingen af et stort havneprojekt, hvor selskabet ønsker at bygge ved Hollænderhavnen.

Disko Bay Seagate A/S ønske om at bygge kajanlæg ved lufthavnen i Ilulissat er i dag mandag 22. januar genbehandlet i under fem minutter i kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde.

Et enigt kommunalbestyrelse har godkendt selskabets anmodning om at bygge et stort projekt. Det betyder, at borgere i Ilulissat kommer til at være vidne til et stort havnebyggeri ved lufthavnen i fremtiden.

Selskabet får ikke fuld kontrol

Under den første behandling af sagen ville kommunalbestyrelse ikke have, at selskabet skulle have for meget kontrol i området. Da forholdet omkring havnemyndighed ligger under Selvstyret, har det været nødvendigt at indgå i en dialog med Naalakkersuisut inden genbehandlingen af sagen i Udvalget for Teknik.

- Vi har behandlet sagen, som handler om Disko Lines ønske om at bygge i Itisuarsuk i Teknisk Udvalg. Dengang blev sagen returneret på grund af bekymring over fuld kontrol. Nu har vi fået bekræftet, at selskabet kun skal have primær kontrol. Vi har fået bekræftet, at Kalaallit Airports og kommunen også kan benytte havnen. Udvalget for Økonomi godkender indstillingen, siger Niels Davidsen fra Inuit Ataqatigiit under kommunalbestyrelsesmødet.

Naalakkersuisoq for Boliger og Insfrastruktur, Hans Peter Poulsen har kommet med et svar om Naalakkersuisut fortsat vil have den centrale myndighed, da lovmæssigt ligger ansvaret under Selvstyret. Disko Bay Seagates vil dog få en lokal havnemyndighed, som omfatter primær administration af havnen samt en række driftopgaver. Det betyder dog ikke, at selskabet har noget ejerskab eller ubegrænset beføjelser over driften.

Plads til jollehavn og redningstjeneste

Hvis selskabet skal bygge kajanlæg, har kommunen har lov til at oprette et offentligt ejet havneselskab i fremtiden, hvor der bliver plads til jollehavn og Kalaallit Airports redningstjeneste. En ny vej til havnen skal også kunne benyttes af offentligheden, hvis Disko Line Seagate bygger kajen.

Da sagen er godkendt, betyder det, at projektet kan køre videre, og vil blive oplyst til Selvstyret sammen med de ønsker, kommunalbestyrelsen og udvalget har til projektet. Selvstyret vil blive gjort opmærksom på, at man afventer deres endelige behandling af projektet inden et eventuelt kommuneplantillæg for projektet igangsættes.

Powered by Labrador CMS