Specifikke love skal regulere råstofområdet

Den nuværende råstoflov er unødigt kompliceret især for de lokale småskalalicenshavere. Derfor lægges der nu op til en tredeling af lovgivningen, der skal forsimple sagsbehandlingen for alle. Men råstofselskaberne er bekymrede.

En ny minelov skal tage sig af efterforskning og udvinding af råstoffer i Grønland.

Inatsisartut skal under den kommende forårssamling tage stilling til nogle ændringer i minerallovgivningen, der blandt andet får betydning for både de udenlandske råstofselskaber og for de lokale småskalalicenshavere.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den nuværende lov om mineralske råstoffer og aktiviteter regulerer alle forhold vedrørende udnyttelse af råstoffer det vil sige både kulbrintetilladelser, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser vedrørende mineraler, småskalatilladelser og miljøforhold. Sammenblandingen af de mange meget forskellige forhold har gjort det besværligt at søge om en licens og unødigt kompliceret sagsbehandlingen.

Med lovændringen ønsker man at dele reguleringen af råstofområdet op i flere separate love, der specifikt regulerer de enkelte områder.

– Råstofloven vedbliver med at bestå, men skal fremover kun håndtere olie- og gasudvinding i undergrunden og for den sags skyld også CO2-lagring i undergrunden (carbon capture and storage). Råstofselskabernes efterforskning og udvinding skal derimod ind under en ny minelov, som er den, der er til behandling på forårssamlingen. Dertil er vi i gang med at udarbejde en ny lovgivning kun for småskalatilladelser. Udkastet til denne lov var egentlig på plads inden forårssamlingen, men efter et seminar med småskalalicenshaverne har der været nogle ønsker til ændringer, som skal indarbejdes, før loven kan komme i politisk behandling, siger departementschef for råstoffer, Jørgen Hammeken-Holm, der vurderer, at småskalalicensloven tidligst kommer til behandling på efterårssamlingen 2023.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her:

Powered by Labrador CMS