SIK om fyring af museumsmedarbejder: Vi vil gå ind i sagen

Den nu tidligere medarbejder på Ilulissat Kunstmuseum, Mads Mitchell, er ifølge SIK blevet fyret på et tvivlsomt grundlag og fagforeningen er klar til at gå ind i sagen.

Mads Mitchell har været daglig leder på Ilulissat kunstmuseum næsten tre måneder, men er blevet fyret før prøvetiden udløb.

Først en partshøring, så en fyring. Sådan skal det også være.

Men en partshøring om fire punkter og en fyring på grund af noget femte. Det er et forhold, som SIK vil undersøge nærmere efter at have kigget på sagen om museumsmedarbejderen Mads Mitchell, der fik stablet udstillingen med Jim Lyngvild på benene de tre måneder, han sad med ansvaret for Ilulissat Kunstmuseum.

Når der er aftalt prøvetid mellem parterne har arbejdsgiveren i prøvetiden en videre ret til at afslutte ansættelsesforholdet, sammenlignet med ansættelsesperioden efter en prøvetid. Dette er vigtigt at pointere. Men det er jo ikke det samme som der er frit spil for arbejdsgiveren i prøveperioden understreger sekretariatschef i SIK Bjarne Petersen.

Intetsigende begrundelse

Som begrundelse for opsigelsen lyder det: ”Ud fra en samlet vurdering af samarbejdet i prøvetiden har kommunen besluttet ikke at fortsætte din ansættelse der hermed opsiges med 5 arbejdsdage til den 16. marts 2022, der vil være sidste arbejdsdag og hvor prøveperioden tillige udløber”.

Ifølge Bjarne Petersen er en afskedigelse en afgørelse i sagsbehandlingslovens forstand, hvilket kræver, at arbejdsgiveren kommer med en fyldestgørende begrundelse for afskedigelsen.

- Kommunens begrundelse med, at afskedigelsen sker ud fra en samlet vurdering af samarbejdet i prøvetiden er ikke en fyldestgørende begrundelse, og reelt intetsigende. Det kommunen burde have gjort var at henvise til konkrete begrundelser – og ikke bare en reelt intetsigende generel begrundelse, som jo efterlader den ansatte med et stort spørgsmålstegn om hvorfor man skal afskediges.

Han mener, at en generel begrundelse som den Mads Mitchell har fået efterlader indtrykket af, at arbejdsgiver ikke reelt har nogen saglige begrundelser for at afskedige den ansatte, selvom det ikke nødvendigvis forholder sig sådan.

Mads Mitchell mener selv, at det er Lyngvild-sagen der ligger til grund for fyringen, men det har kommunaldirektør Nick Nielsen afvist.

Noget andet der undrer Bjarne Petersen er, at kommunen i afskedigelsen ikke har kommenteret på den forudgående høring og de svar og den dokumentation Mads Mitchell har afgivet.

-Kommunen er forpligtet til at forholde sig til den ansattes partshøringsbemærkninger i afskedigelsesbrevet, hvilket ikke er sket i denne sag.

Kritikken holder ikke vand

Desuden sker fyringen af en helt anden årsag end de punkter, der er medtaget i høringen.

Kommunen har således i partshøringen nævnt nogle konkrete kritikpunkter mod den ansatte – og som den ansatte har kommet med bemærkninger til i sit partshøringssvar. Men da kommunen i afskedigelsesbrevet ikke nævner disse begrundelser, må man gå ud fra at disse begrundelser ikke længere holder vand –

- Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved om afskedigelsen derved er saglig – og om arbejdsgiveren burde have partshørt ham på ny med den ”nye begrundelse” for afskedigelsen, så han kunne forholde sig til dette kritikpunkt. Det er bl.a. disse forhold SIK gerne vil kontakte kommunen om for at udrede, om der var sagligt grundlag for at afskedige museumsmedarbejderen.

SIK er efter anmodning fra Mads Mitchell klar til at gå ind i sagen, og vil derfor kontakte kommunen for at udrede, om afskedigelsen er sket efter bogen.

Powered by Labrador CMS